9 nhiệm vụ chung và danh sách 60 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 của Bộ Y tế

DNHN - Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 4912/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế được quy định tại Nghị định 122/2014/NĐ-CP

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế được quy định tại Nghị định 122/2014/NĐ-CP. (Ảnh: minh hoạ, nguồn internet)

Tại Quyết định 4912/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã chỉ ra 9 nhiệm vụ chung của Kế hoạch thanh tra năm 2021 bao gồm: Rà soát, tham mưu Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra y tế và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế; Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về y tế, thanh tra y tế; Tổ chức thanh tra để phát hiện các sai phạm, bất cập của cơ chế quản lý, chính sách pháp luật, từ đó kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế; Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; Tổ chức tiếp công dân theo quy định, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Chỉ thị 17/CT-TTg; Tiếp tục triển khai về công tác phòng chống ma túy của ngành y tế; Xây dựng Quy trình tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế; Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính và tuyên truyền cải cách hành chính trong thanh tra y tế.

Cũng tại Quyết định 4912/QĐ-BYT, kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế gồm 60 cuộc thanh tra, đơn cử một số như sau: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm ở một số cơ sở y tế tại tỉnh Bình Định; Thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; Việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại thành phố Hà Nội; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách; Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách; Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế…

Quý độc giả sẽ có thêm nội dung chi tiết khi tra cứu Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 4912/QĐ-BYT.

Trần Linh

Tin liên quan