Nghịch lý cung - cầu thị trường lao động Việt Nam

Vấn đề | 09:44:00 13/09/2019

Sự lệch pha giữa công tác đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động tại Việt Nam đang gây ra nhiều hệ lụy, gây bất lợi không nhỏ cho các doanh nghiệp, nhà đào tạo và đặc biệt là người lao động.

Hưng Nguyên

Theo: thoibaokinhdoanh.vn