Đại hội cổ đông thành lập Công ty cồ phần in tổng hợp Bình Dương

Doanh nghiệp | 09:31:00 03/12/2018

DNHN - Sau khi bán cổ phần thành công và thực hiện đầy đủ các bước cổ phần hóa, ngày 1/12/2018 Công ty cổ phần in tổng hợp Bình Dương, tiền thân là Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương với 100% vốn nhà nước, trực thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương đã tiến hành Đại hội cổ đông lần thứ I.

Ông Nguyễn Công Luận, giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tặng hoa chúc mừng HĐQT Công ty cổ phần in tổng hợp Bình Dương tại lễ ra mắt

Thành lập công ty cổ phần với vốn điều lệ 90 tỷ đồng, Công ty cổ phần in tổng hợp Bình Dương hoạt động trên lĩnh vực in ấn, mua bán vật tư ngành in. Sau cổ phần, Nhà nước sẽ nắm giữ 36%, cổ phiếu ưu đãi người lao động là 2,17%, cổ đông nước ngoài 3,17%... Còn lại là vốn do Công ty Xổ số kiến thiết nắm giữ.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 công khai, dân chủ, theo đúng trình tự quy định. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Lê Thị Ánh Tuyết được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu tuyệt đối 100%.

Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2022. Trong đó lãi cổ tức hàng năm từ 6% đến 9%/cổ phiếu.

Duy Chí

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc