Doanh nghiệp cần biết chính sách kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc với dưa hấu Việt

20:52 23/04/2024

Người dân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản, đặc biệt là xuất khẩu dưa hấu cần nắm chắc các quy định về tiêu chuẩn kiểm dịch và công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng dưa hấu của Việt Nam, tránh các rủi ro.

Công văn của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh thông tin về chính sách kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc đối với dưa hấu từ Việt Nam. Theo thông báo từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, việc này đòi hỏi các địa phương và doanh nghiệp cần hiểu rõ các quy định của Trung Quốc.

Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cung cấp nội dung cụ thể về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Doanh nghiệp cần biết chính sách kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc với dưa hấu Việt
Doanh nghiệp cần biết chính sách kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc với dưa hấu Việt.

Theo thông báo báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (Thông báo số 184/2023 ‘Về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu tươi nhập khẩu từ Việt Nam”) để các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục nắm rõ những quy định của phía Trung Quốc; trên cơ sở Văn bản số 1478/BCH-TM ngày 15/4/2024 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương thông tin về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu tươi nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc với 7 nội dung. Cụ thể như sau: Căn cứ kiểm tra, kiểm dịch; tên hàng hóa được phép nhập khẩu; nguồn gốc hàng hóa được phép nhập khẩu; yêu cầu vườn cây ăn quả và nhà máy đóng gói được phê duyệt; danh sách các loại dịch hại, kiểm dịch cần quan tâm ở Trung Quốc; quản lý trước khi xuất khẩu; kiểm tra nhập khẩu, cách ly và xử lý khi không đủ tiêu chuẩn.

Trong đó yêu cầu, dưa hấu tươi của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc không được nhiễm 5 đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống gồm 3 loài ruồi đục quả, một loài rệp và một loại vi khuẩn.

Tất cả các vùng trồng, các cơ sở đóng gói dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký và được cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã; vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và phải đảm bảo giám sát vườn trồng, giám sát quy trình đóng gói; cơ sở đóng gói phải xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo quả dưa hấu tươi xuất sang Trung Quốc là có thể truy xuất được đến vùng trồng đã được cấp mã số; các lô hàng dưa hấu của Việt Nam được xuất khẩu qua tất cả các cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép nhập khẩu trái cây tươi.

Những thông tin trên đã được các cơ quan phía Trung Quốc thông báo và có hiệu lực ngay tại thời điểm hiện nay. Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh thông tin đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được biết để chủ động tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản, đặc biệt là xuất khẩu dưa hấu nắm chắc các quy định về tiêu chuẩn kiểm dịch và công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng dưa hấu của Việt Nam, tránh các rủi ro.

P.V (t/h)