Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng qua Internet

Vấn đề | 05:50:00 07/12/2019

DNHN - Sáng 7/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và cho biết Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12/2019. Cổng cung cấp 09 dịch vụ công, trong đó có dịch vụ Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng.

Hoàn thành Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia bao gồm 06 cấu phần chính: Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính và Bộ câu hỏi/trả lời liên quan đến thủ tục hành chính; nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố; nền tảng thanh toán trực tuyến; hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương; hệ thống hỗ trợ trực tuyến và Tổng đài hỗ trợ.

Cổng cung cấp các chức năng đăng nhập 01 lần, sử dụng 01 tài khoản của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập Cổng Dịch vụ công của Bộ, tỉnh, thành phố; Tra cứu về thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công của tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương trên toàn quốc; Theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng; Cung cấp các tiện ích liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công; Tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, chuyển xử lý và theo dõi chi tiết tình trạng xử lý của Bộ, ngành, địa phương; Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán; Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Khi vận hành kể từ ngày 09/12/2019, Cổng cung cấp 09 dịch vụ công, trong đó, 05 dịch vụ công thực hiện tại tỉnh, thành phố gồm: Đổi giấy phép lái xe; Thông báo hoạt động khuyến mại; Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; Dịch vụ cấp điện hạ áp phục vụ người dân, hộ gia đình; Dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Và 04 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ là Cấp Giấy phép lái xe quốc tế; Đăng ký khuyến mãi; Nhóm dịch vụ về Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo.

Trong Quý I/2020, dự kiến Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp tục tích hợp thêm 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Tiết kiệm 4.222 tỷ đồng/năm

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, năm 2018, BHXH Việt Nam xử lý 2,6 triệu hồ sơ cấp, đổi thẻ BHYT; Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết yêu cầu cấp điện cho 1,2 triệu khách hàng mới; Tổng Cục Đường bộ tiếp nhận 965.000 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, 7.000 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lái xe quốc tế; Bộ Công Thương giải quyết trên 02 triệu bộ hồ sơ đăng ký khuyến mại; riêng thủ tục đăng ký khai sinh, các cơ quan giải quyết lượng hồ sơ tương đương 4.800 trẻ được sinh ra mỗi ngày… Theo tính toán, chi phí xã hội thực hiện 08 nhóm dịch vụ công, giả định với số lượng giao dịch như năm 2018, việc chuyển từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng/năm (riêng chi phí tiết kiệm được do thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia khoảng 1.736 tỷ đồng).

Oanh Nguyễn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập