Cấm quảng cáo rượu, bia trong khung giờ “vàng”

Pháp luật doanh nghiệp | 00:25:00 04/06/2019

Quốc hội đã đồng ý đưa quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18-21 giờ hằng ngày,... vào dự thảo luật.

Cấm quảng cáo rượu, bia trong khung giờ “vàng”

Chiều 3/6, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử đối với một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 3/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử đối với một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nội dung đầu tiên được đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông. Theo đó, có hai phương án được đưa ra:

Phương án 01: Quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Phương án 02: Quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông

Kết quả biểu quyết bằng hệ thống điện tử đối với phương án 01, đã có 214/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 44,21% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 212/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết không tán thành với quy định này (chiếm 43,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với phương án 02, đã có 240/417 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 49,59% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 169/417 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết không tán thành với quy định này (chiếm 34,92% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, kết quả biểu quyết cho thấy cả hai phương án đều chưa được quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Nội dung thứ hai được đưa ra lấy ý kiến đại biểu Quốc hội liên quan đến quy định về thời gian bán rượu bia, có 02 phương án được đưa ra:

Phương án 01: Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau.

Phương án 02: Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Kết quả biểu quyết bằng hệ thống điện tử đối với phương án 01, đã có 224/440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 46,28% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 206/440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết không tán thành với quy định này (chiếm 42,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với phương án 02, đã có 214/432 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 44,21% tổng số đại biểu Quốc hội) và có 206/432 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết không tán thành với quy định này (chiếm 42,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, kết quả biểu quyết cho thấy cả hai phương án đều chưa được quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Kết quả lấy ý kiến đối với quy định về quản lý quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu, bia. Ảnh: Quochoi.vn  

Nội dung cuối cùng được đưa ra lấy ý kiến là không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18 giờ đến 21 giờ, có hai phương án được đưa ra để lựa chọn bao gồm: “Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em" hoặc "quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 19 giờ  đến 20 giờ hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em".

Kết quả, với 351/442 đại biểu tán thành (chiếm 72,52%), Quốc hội đã đồng ý đưa quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em vào dự thảo luật.

Trước đó, chiều ngày 23/5 vừa qua, Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thảo luận tại hội trường về các nội dung dự án luật này.

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có bố cục gồm 7 chương, 36 điều quy định các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, bao gồm: biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Dự kiến, toàn bộ dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia sẽ được thông qua vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp (14/6).

Hoàng Hà

Từ khóa: cấm bia rượu

Theo: bizlive.vn