Hà Tĩnh: Một công ty bị thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu

11:29 08/02/2023

Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà tại Hà Tĩnh là 1 trong 6 thương nhân phân phối xăng dầu vừa bị Bộ Công Thương ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bộ Công Thương vừa ban hành các quyết định về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 công ty trên cả nước, gồm: Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng (Cần Thơ), Công ty CP Thương mại dầu khí Đại Long (Hà Nội), Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà (Hà Tĩnh), Công ty CP xăng dầu An Hữu Trà Vinh, Công ty CP Dầu khí Rồng Vàng (Hà Nội), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Petro Oil An Giang.

Ảnh minh họa
Bộ Công Thương ban hành quyết định về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà. 

Quyết định thu hồi có hiệu lực từ ngày 27/2/2023. Bộ Công Thương yêu cầu Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà gửi bản chính Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối về Bộ Công Thương trước ngày 15/3/2023.

Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà đóng tại thị trấn Thạch Hà (địa chỉ cũ tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu ngày 22/5/2020.

Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà hiện có 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc đóng tại huyện Thạch Hà, TX Hồng Lĩnh và TX Kỳ Anh.

Theo lãnh đạo của Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết: "Thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc, hoặc thông qua các thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng dầu.

Do đó, sau khi thương nhân phân phối bị thu hồi giấy phép, các đại lý trực thuộc hoặc các thương nhân nhượng quyền bán lẻ phải tìm nhà cung cấp khác.

Theo khoản 5, điều 13, Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu phải có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 3 cửa hàng thuộc sở hữu; tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

P.V