TP Hồ Chí Minh sẽ tăng thu nhập cho 4 nhóm cán bộ, công chức

20:43 19/09/2023

TP HCM đã quyết định mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động thuộc phạm vi quản lý của TP HCM.

Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11 của đại biểu HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã diễn ra vào chiều ngày 19/9. Trong kỳ họp này, đã được thống nhất thông qua nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2023 đến khi kết thúc thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết 98.

Theo chính sách này, TP HCM đã quyết định mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể, mức chi tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng.

TP Hồ Chí Minh sẽ tăng thu nhập cho 4 nhóm cán bộ, công chức
TP Hồ Chí Minh sẽ tăng thu nhập cho 4 nhóm cán bộ, công chức.

Từ năm 2024 đến khi kết thúc thời gian thí điểm theo Nghị quyết 98, UBND TP HCM sẽ trình HĐND thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể trong dự toán ngân sách hằng năm. Kinh phí để thực hiện chi thu nhập tăng thêm sẽ được trích từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố.

Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, nguồn kinh phí để thực hiện chi thu nhập tăng thêm sẽ được cân đối trong dự toán năm 2023. Từ năm 2024 đến khi kết thúc thời gian thí điểm theo Nghị quyết 98, trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, UBND TP HCM sẽ trình HĐND thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.

Chính sách này nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, và đóng góp vào giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, "chảy máu chất xám" và thiếu hụt nhân lực trong thời gian gần đây.

Có tổng cộng 4 nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm theo chính sách này:

  1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, và người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường xã, thị trấn trên địa bàn.

  2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, và một số hội có tính chất đặc thù do thành phố quản lý, cùng một số cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố.

  3. Công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP HCM, bao gồm nhiều cơ quan như Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê thành phố và các Chi cục Thống kê cấp huyện, Cục Quản lý thị trường, TAND thành phố và TAND cấp huyện, Viện KSND thành phố và Viện KSND cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại thành phố, Cục Thuế thành phố và các Chi cục Thuế trực thuộc, Cục Hải quan thành phố và các Chi cục Hải quan trực thuộc, Kho bạc Nhà nước thành phố và Kho bạc Nhà nước cấp huyện, Bảo hiểm xã hội thành phố.

Chính sách này nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho các đối tượng trên để thúc đẩy tinh thần làm việc, khuyến khích lao động sáng tạo, và củng cố hệ thống nhân lực của thành phố.

PV (t/h)