"Siêu Ủy ban" sẽ giám sát việc sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

“Chúng ta chỉ tập trung giám sát vốn đó các doanh nghiệp dùng hiệu quả không, có khả năng, nguy cơ thất thoát hay không và sẽ triển khai các biện pháp can thiệp, chứ Ủy ban không phải người sử dụng vốn này” - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT giải thích về "siêu Ủy ban" quản lý vốn nhà nước.

Liên quan đến sự kiện Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước vừa ra mắt ngày 30/9, trả lời câu hỏi của báo chí về việc làm sao kiểm soát để Uỷ ban này không phải là cơ quan quá quyền lực, quan liêu, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/10, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết, khi xây dựng đề án thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, mục tiêu của Chính phủ là để xoá bỏ tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

“Khi các Bộ chuyên ngành của chúng ta vừa ban hành chính sách trong lĩnh vực đó, đồng thời trực tiếp quản lý các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, chúng ta xây dựng khung pháp lý để tách chức năng quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” – ông Lê Quang Mạnh giải thích.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 29/9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 131, trong đó đưa ra hành lang pháp lý của Uỷ ban. Nội dung chính là: Trách nhiệm quản lý vốn cho 19 doanh nghiệp, gồm 7 tập đoàn, 12 doanh nghiệp lớn.

Nói về “vấn đề lớn nhất là Ủy ban sẽ quản lý như thế nào”, ông Mạnh cho biết: Ủy ban thay mặt Nhà nước giám sát khối tài sản, vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, chứ không phải cơ quan sử dụng vốn này.

“Chúng ta chỉ tập trung giám sát vốn đó các doanh nghiệp dùng hiệu quả không, có khả năng, nguy cơ thất thoát hay không và sẽ triển khai các biện pháp can thiệp, chứ Ủy ban không phải người sử dụng vốn này, không can thiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của các doanh nghiệp” - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh giải thích rõ hơn.

Theo ông Mạnh, vừa qua, Chính phủ đã có định hướng rõ ràng trong hoạt động của Uỷ ban Quản lý vốn trong thời gian tới.

Theo đó, thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban Quản lý vốn tập trung vào giám sát, “phải là một cơ quan hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyên môn”.

“Trong thiết kế khuôn khổ pháp lý đưa các nội dung làm sao Uỷ ban này thực hiện công tác giám sát, vì hiện nay công tác giám sát được thực hiện không thường xuyên, không được các cơ quan chuyên trách thực hiện. Chúng ta xây dựng Uỷ ban này nhằm thực hiện giám sát thường xuyên hơn, công tác giám sát mỗi doanh nghiệp sẽ được trông coi kỹ càng, để phát hiện và giảm thiểu nguy cơ thất thoát lãng phí…” - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Thứ hai, là nâng cao trách nhiệm giải trình trong quá trình giám sát sử dụng vốn Nhà nước gắn với trách nhiệm quản lý, bảo tồn tài sản của Nhà nước trong các doanh nghiệp này với các cá nhân cụ thể. “Chỉ khi nào chúng ta gắn trách nhiệm cá nhân cụ thể thì mới có cơ chế, cách thức để đảm bảo nguồn lực của đất nước không bị lãng phí” – ông Mạnh nói.

Thứ ba, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa qua, thông tin về các hoạt động doanh nghiệp nhà nước vẫn có thiếu hụt sự tường minh, công khai hoá… Do vậy, Uỷ ban đã xây dựng lộ trình rõ ràng về việc ứng dụng CNTT, đã có mô hình sử dụng dữ liệu lớn, quản lý giám sát hoạt động các doanh nghiệp nhà nước một cách thường xuyên mà không cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp.

Xuân Hưng

Tin liên quan