Quy trình chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất

DNHN - Nhằm đảm bảo tính thống nhất và sự hài hòa với quy định của pháp luật về đầu tư, ngày 28/2/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư…

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có nhiều thay đổi, giúp đơn giản hóa quy trình và hạn chế tình trạng chỉ định nhà đầu tư tại các dự án đầu tư có sử dụng đất (Ảnh minh hoạ: Trần Linh)

Việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đã góp phần tích cực thu hút vốn phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hình thành các khu đô thị mới, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Nghị định 30/2015/NĐ-CP đã tạo ra khung pháp lý nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thế nhưng do chịu sự điều chỉnh của nhiều luật nên việc thực hiện Nghị định 30/2015/NĐ-CP gặp phải nhiều vướng mắc khiến các địa phương gặp khó khăn, làm giảm sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư, đặc biệt là các nội dung liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất.

Vì thế, ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP để khắc phục những hạn chế, bất cập và chồng chéo trong quá trình thực hiện Nghị định 30/2015/NĐ-CP, đồng thời kế thừa những quy định đã được thực hiện ổn định và vẫn còn phù hợp của Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bao gồm: Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh; dự án không thuộc quy định nêu trên nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BT, nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi được trừ đi một khoản giá trị bằng 5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) mà nhà đầu tư đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể các nội dung về xác định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; tiêu chuẩn, nguyên tắc xét duyệt trúng thầu; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu…

Đáng chú ý, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đã quy định việc lồng ghép công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất với đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (thay cho quá trình sơ tuyển được quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP).

Theo đó, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể, tại Điều 10 Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất; Điều 13 Chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phát đi hướng cụ thể về  quy trình chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất như sau:

Để hài hòa với quy định của pháp luật về đầu tư, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã quy định việc lồng ghép công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất với đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (thay cho quá trình sơ tuyển được quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015).

Căn cứ vào số lượng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan.

Chi tiết hướng dẫn về lập, công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định tại Điều 7 và Phụ lục III Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

PV

Tin liên quan