Nửa đầu năm 2021, TP Hà Tĩnh tiếp nhận 822 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

22:55 02/07/2021

Thay vì phải đến trực tiếp Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Tĩnh và bộ phận nhận và trả kết quả hồ sơ ở các phường, xã thì người dân có thể ở nhà hoặc bất cứ đâu có mạng Internet vẫn có thể tiến hành các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

TP Hà Tĩnh sau các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới trong công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Theo đó thay vì phải đến trực tiếp Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Tĩnh và bộ phận nhận và trả kết quả hồ sơ ở các phường, xã thì người dân có thể ở nhà hoặc bất cứ đâu có mạng Internet vẫn có thể tiến hành các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. 

Nửa đầu năm 2021,  TP Hà Tĩnh tiếp nhận 822 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
Nửa đầu năm 2021, TP Hà Tĩnh tiếp nhận 822 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giảm chi phí về thủ tục in ấn tài liệu, tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp tại quầy giao dịch trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay.

Từ đầu năm 2021, đơn vị đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC với các nội dung như: xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành; phân công rõ trách nhiệm; bố trí nguồn lực, kinh phí phù hợp để triển khai toàn diện trên 6 lĩnh vực CCHC.

Ngọc Tình