Gần 856 nghìn doanh nghiệp đã khai thuế điện tử

23:55 07/08/2022

Tính đến ngày 15/7/2022: số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 850.444 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,3%.

Thông tin từ Tổng cục Thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Trong năm 2022, tính đến ngày 15/7/2022 có 855.582 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,9%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022 là 11.710.730 hồ sơ.

Tính đến ngày 15/7/2022: số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 850.444 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,3%. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 849.036 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,18%. 

Gần 856 nghìn doanh nghiệp đã khai thuế điện tử
Gần 856 nghìn doanh nghiệp đã khai thuế điện tử.

Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.199.345 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 420.988 tỷ đồng và 39.216.253 USD.

Về hoàn thuế điện tử: Tính từ ngày 1/1/2022 đến 20/7/2022, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.072 trên tổng số 6.134 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 11.243 hồ sơ trên tổng số 11.318 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 10.460 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 76.351 tỷ đồng.

Đối với cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, dịch vụ khai điện tử tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) đã được triển khai tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả từ khi triển khai đến nay đã có 843.547 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022 là 135.938 tờ khai.

Về triển khai dịch vụ hỗ trợ khai lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy: Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, số lượng tờ khai điện tử dịch vụ khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy tại Cục Thuế TP Hà Nội là 58.759 hồ sơ trên tổng số 211.432 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,79%; tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là 70.404 hồ sơ trên tổng số 298.048 hồ sơ, đạt tỷ lệ 23,62%.

Về dịch vụ nộp thuế điện tử: Tổng cục Thuế đã kết nối với 8 Ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, đã có 192.370 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking.

Kết quả triển khai eTax Mobile đến ngày 15/7/2022 như sau: đã có 84.713 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Tổng cộng đã có 52.800 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 264 tỷ đồng.

Ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố ứng dụng Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Kết quả triển khai đến ngày 15/7/2022 đã có 25 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công.

P.V