Đề xuất sửa đổi quy định về lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

DNHN - Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi một số quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan Thuế trong việc định giá.

Thủ tục hành chính nhanh gọn

Hiện nay, Nghị định số 140/2016/NĐ-CP đã quy định giao Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, xe máy để áp dụng chung trên toàn quốc, thay thế cho 63 Bảng giá của 63 tỉnh như trước đây.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, quy định này đã tạo thuận lợi cho việc khai, nộp LPTB qua mạng, góp phần hạn chế các thủ tục hành chính không cần thiết, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ và tăng cường công tác quản lý thuế, đảm bảo tính minh bạch trong việc xác định khoản thu và giảm công việc thu thập, tổng hợp, nghiên cứu ban hành bảng giá tính LPTB tại địa phương.

Thực tế cho thấy, hình thức khai điện tử LPTB ô tô, xe máy được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hay tại Cổng Dịch vụ công quốc gia đang được phổ biến rộng rãi tới người nộp thuế, qua đó góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, kết quả sau hơn 1 năm triển khai thu LPTB điện tử (từ ngày 12/3/2020 đến ngày 28/6/2021), tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, số lượng giao dịch nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy là 23.124 phương tiện; tương ứng với số tiền LPTB đã nộp điện tử là gần 623,3 tỷ đồng.

Đối với 61 tỉnh thành phố còn lại, sau gần 11 tháng triển khai (tính từ ngày 1/8/2020 đến ngày 28/6/2021), số lượng giao dịch nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy là 248.833 phương tiện (tương ứng với số tiền LPTB đã nộp điện tử hơn 1.651 tỷ đồng) trên tổng số 4.871.436 lượt giao dịch nộp ô tô, xe máy (tương ứng với 31.827,3 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cho biết, việc thực hiện điện tử hóa thủ tục khai, nộp LPTB đối với ô tô, xe máy trên toàn quốc được ước tính giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế là khoảng 1.020 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ
Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ.

Sửa quy định về giá tính LPTB

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, chính sách thu LPTB, nhất là đối với ô tô, xe máy vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đơn cử như vấn đề về giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô) là giá tại Quyết định về Bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành, thực tế thường xuyên có nhiều loại ô tô, xe máy mới phát sinh do sự phát triển của sản xuất và nhu cầu thị trường mà chưa có giá tính LPTB tại Bảng giá. Do vậy, việc xác định giá tính LPTB gặp nhiều khó khăn, không kịp thời, đặc biệt là đối với nhóm xe tải, xe khách, xe chuyên dùng (như xe cứu hỏa, cứu thương, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe chở tiền…).

Do đó, để đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan Thuế trong việc xác định giá tính LPTB đối với xe tải, xe khách và xe chuyên dùng; đồng thời, tạo điều kiện cho việc mở rộng triển khai khai điện tử đối với xe tải, xe khách, qua đó hỗ trợ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính về đăng ký trước bạ, đăng ký xe, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP) đối với xe chuyên dùng, xe tải, xe khách cho phù hợp.

Cụ thể, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đề xuất giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, các loại xe tương tự và xe máy (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, xe chuyên dùng) là giá tại Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành. Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ được xác định theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì cơ quan Thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu quyết định giá tính lệ phí trước bạ của từng loại ô tô, xe máy mới phát sinh (đối với xe tải, xe khách là theo trọng tải, số người cho phép chở kể cả lái xe, thể tích làm việc hoặc công suất động cơ; đối với các loại xe ô tô khác là theo kiểu loại xe).

Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ hoặc ô tô, xe máy có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ mà giá chuyển nhượng ô tô, xe máy trên thị trường tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với giá tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cục Thuế tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày mùng 5 của tháng cuối quý.

Bộ Tài chính ban hành Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung trước ngày 25 của tháng cuối quý để áp dụng kể từ ngày đầu của quý tiếp theo. Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung được ban hành theo quy định về ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ quy định tại điểm a khoản này hoặc căn cứ vào trung bình cộng giá tính lệ phí trước bạ của cơ quan thuế các địa phương.

Theo TCHQ

Bài liên quan