Bộ Tài chính đề xuất thanh toán qua ngân hàng khi chuyển nhượng bất động sản

22:50 25/05/2022

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ trong thời gian tới thực hiện một số giải pháp hạn chế việc lợi dụng chủ trương, các giải pháp đúng quy định pháp luật về chống thất thu thuế, gây khó khăn cho người nộp thuế.

Bộ Tài chính cho biết, cơ sở tính thuế từ chuyển nhượng BĐS được xác định như sau: bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định là căn cứ để tính thuế trong trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng BĐS không ghi giá hoặc ghi giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Còn thẩm quyền ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất thuộc về UBND cấp tỉnh quy định. Căn cứ luật Quản lý thuế, trường hợp hồ sơ khai thuế cơ quan thuế tiếp nhận trực tiếp từ người nộp thuế hoặc qua cơ quan tiếp nhận theo cơ chế một cửa liên thông không hợp pháp, không đầy đủ cơ quan thuế có quyền yêu cầu người nộp thuế hoặc cơ quan tiếp nhận theo cơ chế một cửa liên thông điều chỉnh, bổ sung thông tin hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh thông tin làm căn cứ tính thuế và thông báo nộp thuế theo quy định.

Bộ Tài chính đề xuất thanh toán qua ngân hàng khi chuyển nhượng bất động sản
Bộ Tài chính đề xuất thanh toán qua ngân hàng khi chuyển nhượng bất động sản.

Để khắc phục tình trạng gian lận, trốn thuế, Bộ Tài chính đã ban hành các công văn phối hợp với các cơ quan ban ngành triển khai các giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng BĐS. Thực tế 3 tháng đầu năm 2022, kết quả thu từ thuế thu nhập cá nhân của hoạt động chuyển nhượng BĐS đạt 8.209 tỉ đồng, tăng gần 3.200 tỉ đồng (tăng 63% so với 3 tháng đầu năm 2021). Nhiều trường hợp người dân kê khai lại tăng giá trị chuyển nhượng đã tăng từ 2 - 5 lần so với ban đầu, cá biệt có hồ sơ tăng 20 lần, 40 lần.

Để hạn chế việc lợi dụng chủ trương, các giải pháp đúng quy định pháp luật về chống thất thu thuế, gây khó khăn cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đề nghị ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ, cơ sở cho việc tính thuế, nộp thuế tránh thất thu thuế khi chuyển nhượng, giảm thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan thuế không được gây khó khăn cho người nộp thuế. Ngoài các giải pháp nêu trên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ trong thời gian tới thực hiện một số giải pháp như tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS tại Điều 16 luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

PV