Xã Cẩm Phúc đoàn kết tạo nên động lực trong công tác xây dựng NTM

Tin tức | 13:33:42 11/04/2017

DNHN- Nhận thức rõ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của xã Cẩm Phúc đã tích cực triển khai kế hoạch, biện pháp thiết thực, đưa các chủ trương, chính sách, nội dung xây dựng nông thôn mới vào thực tiễn, được đông đảo nhân dân góp sức thực hiện và đã đạt nhiều kết quả quan trọng; tạo chuyển biến trong phát triển nông nghiệp, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên.

Mô hình nuôi tôm xã Cẩm phúc đạt sản phẩm thu hoạch cao

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo  của Huyện ủy, của lãnh đạo các cấp  Đảng ủy xã Cẩm Phúc đã cụ thể hoá bằng kế hoạch; hành động trong công tác xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy, chi ủy  chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động, đồng thuận trong xã hội, phát huy tính chủ động, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Với người dân xã Cẩm Phúc, không khí xây dựng NTM khẩn trương, sục sôi, mong muốn sớm hoàn thành khối lượng công việc bề bộn trước mắt để phấn đấu cuối năm nay đạt chuẩn xã  NTM năm 2017. Còn nhớ cách đây mấy năm, khi ngồi trò chuyện với đồng chí Hoàng Kim Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ông kể về việc khi xã bắt tay vào xây dựng NTM, lúc đó xã chỉ mới đạt một tiêu chí Điện. Cũng nhờ việc BCH Đảng ủy, cán bộ, Đảng viên và nhân dân đồng lòng mà từ lo lắng, chuyển sang “tự xoay xở” và rồi quyết tâm, phấn đấu đã đưa Cẩm Phúc dần thay đổi để hôm nay chính quyền và nhân dân cùng quyết tâm sẽ đưa xã nhà về đích NTM.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp đang được nhân rộng trên địa bàn

Nhìn lại qua trình xây dựng NTM ở Cẩm Phúc có nhiều gian khó nhưng chính sự đoàn kết trong chính quyền và nhân dân mà tạo nên sức mạnh để địa phương nổ lực quyết tâm sớm đưa xã thoát nghèo, người dân tăng gia phát triển sản xuất. Tuy đầu năm 2017, số tiêu chí đạt mới có 9/19, còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc trong xây dựng NTM còn lớn nhưng bằng quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, cán bộ Đảng viên và nhân dân cùng nỗ lực đưa mục tiêu trong năm 2017 này, xã Cẩm Phúc sẽ hoàn thành tất cả tiêu chí gồm:  tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí điện, tiêu chí trường học, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí  thông tin và truyền thông, tiêu chí tổ chức sản xuất, tiêu chí giáo dục và đào tạo, tiêu chí y tế, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Đưa số tiêu chí đạt chuẩn của xã đến cuối năm 2017 là 19 tiêu chí. Xây dựng hoàn thành khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn 5 và thôn 3, các thôn còn lại hoàn thành 50% và xây dựng hoàn thành 13 vườn mẫu trên toàn xã. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, Cẩm Phúc đã ra quân phá bỏ 100% vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng hàng rào xanh, xây dựng Khu vườn mẫu mang lại kinh tế, giúp tăng thu nhập cho bà con, nhiều vườn mẫu như rau sạch, cây ăn quả góp phần thay đổi thu nhập. Huy động nhân dân, con em xa quê hộ trợ làm đường bê tông thôn xóm, nhà văn hóa…Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo nhân dân nạo vét hệ thống kênh mương dẫn nước, kênh mương tiêu thoát nước đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu tuới tiêu… Khi nói về NTM đã thay đổi quê hương, bà Minh ở thôn 2 không dấu hết niềm vui khi những con đường được làm mới, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, những khu vườn mẫu cho vừa đẹp vừa có thu nhập, cuộc sống của bà con đổi thay, những trang trại phần nào đã giúp giải quyết việc làm cho nhiều người trong địa phương…Còn với Chủ tịch UBND xã thì không khỏi phấn khởi khi mọi chính sách được cán bộ, Đảng viên và người dân đồng tình, hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. Đồng chí Hoàng Kim Thắng chia sẻ: “Đầu tiên là công tác tuyên truyền, khi dân đồng lòng thì mọi chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước được thực hiện nhanh chóng. Khi đó xây dựng NTM thự sự đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ”. Qua thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xã Cẩm Phúc đồng bộ hơn và từng bước hiện đại; có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất phát triển hợp lý, xã hội nông thôn ổn định, an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; việc học hành, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phục vụ các nhu cầu về sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tốt hơn, bộ mặt nông thôn đổi thay đáng kể. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân xã nhà.

Đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, bê tông hóa

Rời Cẩm Phúc, khi trời xế chiều nhưng bà con nơi đây vẫn đang hăng hái với công tác xây dựng đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, cùng nhau làm đường bê tông giúp đường làng ngõ xóm thông thoáng…Có thể thấy khi ý Đảng lòng dân không bao giờ đổi thay, dân đồng lòng, chính quyền đồng thuận không có việc gì khó. Lê Nga

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập