Tỉnh Đắk Lắk xử lý vướng mắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước

Vấn đề | 09:59:00 14/09/2020

DNHN - Tỉnh Đắk Lắk có 25 công ty nông - lâm nghiệp, trong đó có 15 công ty lâm nghiệp, 10 công ty nông nghiệp do tỉnh quản lý và thuộc diện phải sắp xếp, chuyển đổi.

Đến nay, tỉnh đã thực hiện cổ phần hóa được 4/6 doanh nghiệp nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối; chuyển đổi xong 8/9 công ty TNHH Một thành viên thành công ty TNHH Hai thành viên; giải thể 3 công ty, gồm các Công ty TNHH MTV Dray H’Ling, Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Krông Ana; UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk (tại huyện Lắk) chuyển đổi thành Ban Quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

Rừng tự nhiên của Công ty công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk tại huyện Ea Súp vẫn bị lâm tặc chặt phá.

Riêng với việc sắp xếp, chuyển đổi các công ty thuộc diện duy trì, củng cố phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, gồm 6 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông, Chư Phả, Buôn Wing và Ea Wy, phương án sử dụng đất và phương án sử dụng lao động của các công ty này đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc kiểm kê, xử lý tài sản, vốn cũng đã được Sở Tài chính kiểm tra, rà soát theo quy định.

Mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong như: tiến độ giải thể các công ty chậm; khó khăn trong việc truy thu tiền thuê đất theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với các công ty lâm nghiệp giữ nguyên mô hình 100% vốn nhà nước hoạt động công ích; quá trình thực hiện cổ phần hóa ở Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Tháng 10 (huyện Krông Pắc) còn chậm do chưa thực hiện bán cổ phần (?); Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chưa hoàn thành hồ sơ quyết toán vốn nhà nước; Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi gặp khó khăn do các hộ nhận khoán, liên kết không nộp sản lượng khoán và chưa xử lý các vướng mắc về thuế. Đối với các Công ty TNHH MTV: Cao su Đắk Lắk, Cà phê Thắng Lợi và Cà phê Ea Pốk vẫn còn vướng mắc chưa thể tháo gỡ được việc xử lý các khoản thuế phát sinh khi cổ phần hóa v.v...

Theo Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Tổ giúp việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho các thành viên, thường xuyên đôn đốc các cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; các thành viên của Ban cần kịp thời xử lý các vướng mắc, phấn đấu hoàn thành quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Cùng với đó, Sở Tài chính cũng sẽ xây dựng đề án củng cố và phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025… Đối với việc xử lý các khoản thuế phát sinh khi cổ phần hóa 3 Công ty TNHH MTV: Cà phê Thắng Lợi, Cà phê Ea Pốk và Cao su Đắk Lắk, các đơn vị liên quan phải có báo cáo kịp thời với thường trực UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nguyễn Hiếu

 

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập