Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk

Doanh nghiệp | 22:08:00 25/05/2020

DNHN - Ngày 24/05, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Agribank Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk hiện có 14 Chi bộ trực thuộc, với 116 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ, đảng viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk đã phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tính đến cuối năm 2019, tổng dư nợ của Ngân hàng đã đạt 11.947 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư vốn vay cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng bình quân 85%, tăng 49,1% so với đầu nhiệm kỳ. Mức tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 9,8%/năm, vượt so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra. Huy động vốn đạt 6.975 tỷ đồng, tăng 43,55% so với đầu nhiệm kỳ. Mức tăng trưởng nguồn vốn bình quân đạt 8,7%/năm, vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,31%. Ngân hàng đã thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước 15,6 tỷ đồng. Thu nhập và đời sống của cán bộ viên chức trong đơn vị ngày càng được cải thiện.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, công tác an sinh xã hội cũng được Đảng bộ Ngân hàng quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực và nhiều ý nghĩa. Cán bộ, viên chức ngân hàng đã trích từ tiền lương và hỗ trợ từ Quỹ An sinh xã hội của đơn vị để thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương với số tiền gần 30 tỷ đồng. Để đạt được những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của từng đảng viên. Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kết nạp được 49 đảng viên mới, vượt 63% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra. Trong hoạt động kinh doanh, Ngân hàng đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đổi mới phong cách giao dịch và thái độ phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phấn đấu thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu đạt nguồn vốn tăng trưởng bình quân hằng năm tối thiểu từ 5% - 6%; tín dụng tăng trưởng bình quân hằng năm tối thiểu từ 6% - 7%; hoàn thành kế hoạch Trụ sở chính giao theo từng giai đoạn, trong đó dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khoảng 40% tổng dư nợ; cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn đạt tỷ trọng bình quân 75% tổng dư nợ; đưa tỷ lệ nợ xấu bình quân hằng năm dưới 2% tổng dư nợ. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 30 đảng viên; hằng năm đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể quần chúng xếp loại vững mạnh; đánh giá, xếp loại Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên v.v...

Đồng chí Vương Hồng Lĩnh – Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Agribank Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội

Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk đã bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vương Hồng Lĩnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu được 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

Nguyễn Hiếu (Đắk Lắk)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập