Vietjet dự định chào bán tối đa 15% vốn điều lệ để mở rộng kinh doanh

DNHN - Đối tượng chào bán mà Vietjet nhắm tới là các tổ chức trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistics, dịch vụ, hàng không hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.

Hãng hàng không Vietjet dự định chào bán tối đa 15% vốn điều lệ. Căn cứ vào vốn điều lệ hiện tại, Vietjet có thể chào bán tối đa 81 triệu cổ phiếu.

Trong đó, đối tượng chào bán mà Vietjet nhắm tới là các tổ chức trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistics, dịch vụ, hàng không hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.

Thời điểm chào bán sẽ do HĐQT quyết định và lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm. Được biết, việc phát hành cổ phiếu nằm mở rộng đầu tư và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. 

Vietjet dự định chào bán tối đa 15% vốn điều lệ để mở rộng kinh doanh
Vietjet dự định chào bán tối đa 15% vốn điều lệ để mở rộng kinh doanh.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng muốn phát hành trái phiếu quốc tế với tổng trị giá phát hành tối đa là 300 triệu USD. Đặc biệt, trái phiếu này có quyền chọn nhận cổ phiếu VJC trên sàn HOSE, trong đó giá và tỷ lệ nhận cổ phiếu chưa xác định trước.

Trái phiếu này dự kiến có mệnh giá 100.000-200.000 USD, có thể được phát hành riêng lẻ hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và không được chào bán tại Việt Nam. Đợt phát hành trái phiếu quốc tế này được dự kiến thực hiện trong năm 2021 hoặc 2022. Trước đó trong năm 2021, Vietjet cũng đã thực hiện hai đợt phát hành trái phiếu trong nước và huy động tổng cộng 2.000 tỷ đồng.

Do đợt bùng dịch lần thứ 4, Vietjet đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, Vietjet lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 21,900 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ vận tải hàng không là 15.500 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Số lượng tàu bay dự kiến tăng từ 71 lên 76 tàu bay.

Linh Anh

Tin liên quan