Quy định mới về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô xuất xứ Campuchia

21:32 08/04/2024

Thông tư mới ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có nguồn gốc từ Campuchia, cũng như các tổ chức và cá nhân liên quan.

Theo thông tin mới nhất, vào ngày 4/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BCT để điều chỉnh việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô từ Vương quốc Campuchia, tuân theo hạn ngạch thuế quan cho giai đoạn 2023-2024, dựa trên quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, điều chỉnh chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản pháp luật liên quan.

Thông tư này áp dụng cho các thương nhân nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có nguồn gốc từ Campuchia, cũng như các tổ chức và cá nhân liên quan. Mã số hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan được quy định trong Phụ lục II, được công bố cùng với Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 24/01/2024 của Chính phủ.

Quy định mới về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô xuất xứ Campuchia
Quy định mới về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô xuất xứ Campuchia.

Thông tư này cũng quy định rõ về việc cấp giấy phép nhập khẩu lá thuốc lá khô, và số lượng nhập khẩu được trừ khỏi hạn ngạch thuế quan theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp, tuân theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Thông tư số 12/2018/TT-BCT.

Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh rằng, việc quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sẽ được thực hiện thông qua phương thức trừ lùi tự động tại các cơ quan hải quan. Thực hiện trừ lùi tự động cho đến khi hết số lượng hạn ngạch thuế quan sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 31/12/2024. 

P.V (t/h)