KCN Cao su Việt Nam đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 3,9 lần năm 2020

DNHN - Căn cứ vào tình hình hiện tại, Ban lãnh đạo Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam - VRG dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 sẽ rất khó khăn để đạt được kế hoạch đề ra.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, năm nay Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco, VRG/UPCoM) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2021 gần 43 tỷ đồng, gấp 3,9 lần kết quả 2020.

Doanh thu sẽ đến từ phần diện tích gần 78 ha đã cho thuê lũy kế năm 2021; phần diện tích 7 ha dự kiến cho thuê được trong năm nay sẽ hạch toán một lần.

Về phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến là 15% (năm 2020 là 4%). 

KCN Cao su Việt Nam đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 3,9 lần năm 2020
KCN Cao su Việt Nam đặt mục tiêu lãi sau thuế gấp 3,9 lần năm 2020.

Theo lãnh đạo VRG, việc địa bàn Khu công nghiệp (KCN) Cộng Hòa xuất hiện ổ dịch tại một nhà máy của nhà đầu tư đang sản xuất tại KCN đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ các hạng mục thi công của nhà đầu tư khác cũng như công tác thi công các hạng mục, công trình hạ tầng kỹ thuật của KCN.

Ổ dịch này đã gây tổn hại lớn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như công tác thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa.

Từ tình hình thực tế, Ban lãnh đạo VRG dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 sẽ rất khó khăn để đạt được kế hoạch đề ra. Sau quý đầu tiên năm 2021, VRG đem về 2,1 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 60% so cùng kỳ và mới chỉ thực hiện được 5% kế hoạch năm.

Linh Anh

Tin liên quan