Hà Tĩnh: Phát triển nhân lực chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng

DNHN - Đó là một trong những nhiệm vụ được đề cập trong dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX thống nhất ban hành…

Theo đó, Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh hướng đến thực hiện mục tiêu trọng tâm: Phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp; duy trì Hà Tĩnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ số cao về Chính phủ số, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, chính trị ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

  Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX để nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 diễn ra vào chiều 17/9

Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi số; bảo đảm môi trường chính sách về chuyển đổi số; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng số và dữ liệu số; phát triển nhân lực chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, trong doanh nghiệp và cộng đồng. 

 Góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết tại Hội nghị, ông Lê Thành Đồng - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho rằng, Nghị quyết cần thể hiện rõ hơn các mục tiêu, chỉ tiêu hướng đến và cân nhắc để có thêm mục tiêu về xã hội số

Đồng thời, uu tiên các nhiệm vụ: Chuyển đổi số đồng bộ hoạt động của cấp ủy và chính quyền các cấp; từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh hướng đến xã hội số; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; thực hiện chuyển đổi số đối với một số lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhu cầu của người dân, lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, nâng cao năng lực kiến tạo, năng lực cạnh tranh của tỉnh như: Hoạt động của cơ quan Đảng, đoàn thể; y tế; giáo dục; văn hoá và du lịch; tài nguyên môi trường; công nghiệp; nông nghiệp; năng lượng, thương mại; giao thông vận tải và logistics. 

  Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đánh giá: Việc thống nhất ban hành Nghị quyết nhằm đưa lại những lợi ích thiết thực cho người dân, cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX để nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Việc thống nhất ban hành Nghị quyết nhằm đưa lại những lợi ích thiết thực cho người dân, cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Song song với việc ban hành nghị quyết, cần xây dựng được đề án với những cơ chế, chính sách cụ thể để thực hiện. Nghị quyết phải tạo ra được nền tảng số đồng bộ, các ngành, lĩnh vực phải được số hóa dữ liệu và tập trung ưu tiên vào một số lĩnh vực, trước hết là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong điều hành, giảm hội họp. 

  Vào ngày 7/9 vừa qua, Hà Tĩnh đã khai trương Hệ thống điều hành và giám sát thông minh 

"Phải đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ công chức, viên chức; chú trọng phát triển các nền tảng để khám, tư vấn sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, trong giảng dạy; trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hà Tĩnh. Thống nhất bổ sung thêm chuyển số trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng để hướng đến xuất khẩu" - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đề nghị.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan