Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc

11:25 10/04/2024

Cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc sẽ là nơi tập hợp thông tin về người đang tìm việc và nhu cầu về việc làm, cũng như thông tin về người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng và vị trí việc làm mà họ đang tuyển.

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động và việc tìm người - người tìm việc trên địa bàn đến năm 2025.

Theo kế hoạch, việc thu thập, cập nhật và chỉnh sửa thông tin về người lao động sẽ được thực hiện nhằm hình thành cơ sở dữ liệu gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này sẽ là cơ sở quản lý lao động, giúp thiết lập sổ lao động điện tử cho người lao động và hoạch định các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, và phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, kế hoạch còn nhằm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc
Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc.

Cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc sẽ là nơi tập hợp thông tin về người đang tìm việc và nhu cầu về việc làm, cũng như thông tin về người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng và vị trí việc làm mà họ đang tuyển. Tất cả thông tin này sẽ được số hóa, lưu trữ, quản lý và chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Các thông tin cần thu thập bao gồm thông tin cơ bản của người lao động, trình độ, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, quan hệ lao động, và tình hình tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời, cũng cần thu thập thông tin về người sử dụng lao động, vị trí việc làm mà họ cần tuyển dụng.

UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thu thập và cập nhật thông tin. Công an thành phố cũng được chỉ đạo để hỗ trợ việc lập bảng kê thông tin người từ đủ 15 tuổi trở lên từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã cũng được yêu cầu phối hợp trong việc thông tin và tuyên truyền đến cộng đồng để đảm bảo việc thu thập thông tin chính xác và đầy đủ.

P.V (t/h)