Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024: Giúp phát triển hạ tầng và kích thích tăng trưởng kinh tế

11:34 23/01/2024

Mới đây, Bộ Tài chính đã đồng ý giải ngân vốn đầu tư công cho năm 2024. Theo giới chuyên gia, quyết định này được đánh giá là một tin tức tích cực, hy vọng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp và cả cho nền kinh tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đầu tư công giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân

Trong giai đoạn hiện nay, vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng cơ sở tại Việt Nam. Việc đầu tư vào các dự án hạ tầng như giao thông, năng lượng, nước và viễn thông không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra cơ sở vật chất thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Qua đó, vốn đầu tư công có thể kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng cường sự cạnh tranh của quốc gia trên thị trường quốc tế.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn số 405/BTC-ĐT đôn đốc các bộ, ngành, địa phương phân bổ, nhập dự toán trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo các quy định của Chính phủ.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc phân bổ chi tiết theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Trong số đó, rà soát thật kỹ, phân bổ vốn tập trung, không dàn trải, theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân; tập trung bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia… tránh phân bổ dàn trải; không phân bổ vốn cho các dự án không có khả năng giải ngân.

Cùng với đó, chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, xác định các mốc thời gian hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng với các dự án, gói thầu mới thực hiện trong năm 2024.

Giải ngân vốn đầu tư công hỗ trợ kích thích tăng trưởng kinh tế

Theo giới chuyên gia kinh tế, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng.

Đầu tiên, việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm mới. Các dự án hạ tầng mới sẽ thu hút đầu tư, tạo ra những công việc trong quá trình xây dựng và duy trì, và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển.

Thứ hai, việc cải thiện hạ tầng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Giao thông thuận tiện, cung cấp nước sạch và điện lực ổn định là những yếu tố quan trọng để tạo ra một môi trường sống tốt hơn và cải thiện sức khỏe và sự phát triển của cộđồng đồng đạc.

Việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở thông qua giải ngân vốn đầu tư công có thể thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một hạ tầng phát triển và tiên tiến là một yếu tố quan trọng để thu hút các dự án đầu tư mới, khởi nghiệp và mở rộng các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, việc cải thiện hạ tầng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ, góp phần nâng cao sự cạnh tranh của quốc gia trên thị trường quốc tế.

Quan trọng nhất là việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công một cách hiệu quả và minh bạch. Cần thiết lập các cơ chế kiểm soát và giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng vốn được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả lớn nhất. Đồng thời, việc công khai thông tin về việc sử dụng vốn đầu tư công giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ.

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, phối hợp ngay với nhà thầu để triển khai các thủ tục tạm ứng theo quy định để các nhà thầu có vốn chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công.

Quyết định giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của Bộ Tài chính là một bước quan trọng để thúc đẩy phát triển hạ tầng và kích thích tăng trưởng kinh tế. Việc đầu tư vào hạ tầng mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo việc làm, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công một cách hiệu quả và minh bạch là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công của các dự án hạ tầng và sự phát triển bền vững của quốc gia.

Nghệ Nhân