Đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông

DNHN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống, đảm bảo tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông theo quy định.

Văn bản của NHNN cho biết, kết quả kiểm tra rà soát chi ra thực tế nhiều đơn vị đã nỗ lực thực hiện chỉ đạo của NHNN về cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, tỷ lệ chi tiền mệnh giá 500.000 đồng bình quân toàn quốc có xu hướng giảm, mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng được tăng cường đưa ra lưu thông, tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống được chi ra hợp lý, đúng mục đích thanh toán, cơ cấu các loại tiền trong lưu thông được cải thiện.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông tại một số đơn vị vẫn ở mức cao (năm 2020, các chi nhánh có từ 5/10 tháng chi loại tiền 500.000 đồng vượt mức 60% trở lên là Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Thái Bình).

Bên cạnh đó, việc chi các loại tiền có mệnh giá nhỏ tại một số đơn vị chưa được thực hiện tích cực, thông suốt.

Căn cứ tình hình thực tế nêu trên, nhằm tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông, NHNN yêu cầu Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến thu, chi tiền mặt trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước.

Chủ động cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông, trong đó tăng cường chi các loại tiền 100.000 đồng và 200.000 đồng. Riêng loại tiền 500.000 đồng, tỷ lệ chi ra lưu thông không vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi.

Tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông, bao gồm tiền đã qua sử dụng và tiền mới in (thời gian chi tiền mới in từ tháng 4 đến hết tháng 11/2021).

Yêu cầu tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán cho các siêu thị, đơn vị bán lẻ và cá nhân (tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến NHNN đổi tiền nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu thanh toán).

Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN yêu cầu phải chủ động cân đối kế hoạch thu - chi và triển khai thực hiện tăng cường chi các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống.

H. An

Tin liên quan