Đảm bảo không thất thoát thuế qua giao dịch thương mại điện tử

21:15 31/05/2023

Để đảm bảo phát triển thương mại điện tử, chống thất thoát thuế và đảm bảo an ninh tiền tệ, Chính Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan.

Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị số 18/2023 với mục tiêu tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu để phát triển ngành thương mại điện tử (TMĐT), đồng thời đảm bảo thuế không bị thất thoát và đảm bảo an ninh tiền tệ.

Chính Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện việc sửa đổi chính sách và pháp luật thuế liên quan đến lĩnh vực TMĐT. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng được chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế cho TMĐT và kinh doanh trên nền tảng số, nhằm áp dụng quản lý rủi ro trên cơ sở dữ liệu lớn. Thời hạn hoàn thành công việc này không được kéo dài quá năm 2023.

Đảm bảo không thất thoát thuế qua giao dịch thương mại điện tử
Đảm bảo không thất thoát thuế qua giao dịch thương mại điện tử.

Ngoài ra, Chính Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan khác, xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu. Mục tiêu là tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, đặc biệt là hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ số xuyên quốc gia. Đồng thời, việc xây dựng quy chuẩn và tiêu chuẩn về kết nối và chia sẻ dữ liệu cũng được đề ra. Thời hạn hoàn thành công việc này không được kéo dài quá quý III năm 2023.

Trong Chỉ thị, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện công tác thanh tra và kiểm tra, cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TMĐT của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân khi không tuân thủ kê khai và nộp thuế. Thời hạn hoàn thành công việc này không được kéo dài quá năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin và chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính liên quan đến quản lý internet của các trang web thương mại điện tử tại Việt Nam. Thời hạn hoàn thành công việc này không được kéo dài quá năm 2025.

Để đảm bảo mục tiêu phát triển TMĐT, chống thất thoát thuế và bảo đảm an ninh mạng cũng như an ninh tiền tệ, Chính Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện sửa đổi chính sách và pháp luật liên quan đến TMĐT. Trong đó, đặc biệt nghiên cứu sử dụng định danh xác thực điện tử trong các giao dịch TMĐT.

P.V (t/h)