Chấp thuận chủ trương đầu tư khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa tại Hà Tĩnh

DNHN - Dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa dự kiến triển khai tại 2 xã Thạch Văn và Thạch Trị, thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn và xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà như đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại văn bản số 91/CV-BCS ngày 28/5/2021. 

Chấp thuận chủ trương đầu tư khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa tại Hà Tĩnh
Chấp thuận chủ trương đầu tư khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa tại Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đầu tư đúng quy định pháp luật; yêu cầu dự án phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan phải thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, đồng thời kiểm tra việc giám sát thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ cam kết, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương.

Ngọc Tình

Bài liên quan