Bộ trưởng Bộ Công Thương: Tập trung tái cấu trúc DNNN theo hướng tinh gọn

21:18 03/03/2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị, các doanh nghiệp Nhà nước tập trung vào tái cấu trúc về tổ chức bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ngày 3/3, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang đã chủ trì buổi gặp mặt. Tham gia buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra những kiến nghị quan trọng để thúc đẩy phát triển của ngành Công Thương.

Trong buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh vào những điểm quan trọng mà các doanh nghiệp Nhà nước cần tập trung để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã được Chính phủ đặt ra đối với ngành Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra những kiến nghị quan trọng để thúc đẩy phát triển của ngành Công Thương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra những kiến nghị quan trọng để thúc đẩy phát triển của ngành Công Thương.

Đầu tiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị, các doanh nghiệp tập trung vào tái cấu trúc về tổ chức bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư thỏa đáng cho nghiên cứu và phát triển; có chiến lược, kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội, kể cả nguồn lực trong và ngoài nước theo công thức “1 vốn nhà 4 vốn người” để có điều kiện phát triển.

Bộ trưởng cũng khuyến khích các doanh nghiệp có chiến lược và kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội, cả trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy phát triển. Bộ trưởng cũng đề xuất cần chủ động rà soát và tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp bám sát quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành để đề xuất các dự án đầu tư mới.

Để thúc đẩy phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị các doanh nghiệp tích cực huy động nguồn lực trong và ngoài nước, kết hợp với các đối tác chiến lược và thu hút nguồn lực từ các đối tác có thế mạnh lớn. Cuối cùng, Bộ trưởng khuyến khích các doanh nghiệp tập trung triển khai các dự án lớn trong các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, phát triển nguồn năng lượng mới và các công nghệ xanh.

P.V (t/h)