ASEAN ra mắt Hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

13:43 04/04/2023

Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP) vừa ra mắt Hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử nhằm mục đích định hướng các quốc gia thành viên ASEAN có thể kiểm tra hiệu quả các hành vi kinh doanh lừa đảo.

Thị trường ASEAN là một trong những khu vực tăng trưởng nóng về lượng người mua sắm online. Dự kiến đến năm 2025, trong khu vực ASEAN sẽ có hơn 400 triệu người dùng thương mại điện tử. Trong năm nay, quy mô thương mại điện tử trong khu vực sẽ đạt hơn 127 tỷ USD.

Với thị trường thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng ở ASEAN, các nhà hoạch định và những người ra quyết sách của khu vực cần một công cụ luật mềm để hướng dẫn thiết lập, cải thiện và thực thi chương trình bảo vệ người tiêu dùng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Để đáp ứng nhu cầu này, việc công bố Hướng dẫn thương mại điện tử đã được chuẩn bị. Ấn phẩm này bao gồm các nguyên tắc chung và thông lệ thực hành tốt hiện nay, cũng như khuôn khổ toàn diện và dựa trên nguyên tắc nhằm phát triển và điều chỉnh các quy định và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Hướng dẫn trên nhằm mục đích định hướng các quốc gia thành viên ASEAN hiện đại hóa các khuôn khổ và công cụ pháp lý tương ứng của mình để có thể kiểm tra hiệu quả các hành vi kinh doanh lừa đảo, lạm dụng và không công bằng trong thương mại điện tử.

Việc xây dựng và công bố bản Hướng dẫn này là một phần của Kế hoạch hành động chiến lược ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng đến năm 2025, cũng như nhằm triển khai Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử, phù hợp với Nguyên tắc thứ 8 trong Nguyên tắc cấp cao ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Bản Hướng dẫn này được soạn thảo với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thông qua Dự án bảo vệ người tiêu dùng tại ASEAN (PROTECT) do Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức tài trợ.

P.V