Ấn tượng con số kỷ lục về doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam

00:00 12/10/2020

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước đã đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 126.859 doanh nghiệp, tăng 15,2% so với năm 2016. Như vậy, đây là năm thứ 2 nước ta cán mốc có trên 100 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới.

Doanh nghiệp hiện đang đóng góp trên 60% trong GDP

Theo Báo cáo bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010 – 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực doanh nghiệp hiện đang đóng góp vai trò quan trọng trong GDP của toàn bộ nền kinh tế.

Theo đó, khu vực doanh nghiệp hiện đang đóng góp trên 60% trong GDP của toàn bộ nền kinh tế, là khu vực quan trọng nhất đóng góp vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2000 (năm Luật doanh nghiệp thống nhất được Quốc hội ban hành), với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khu vực doanh nghiệp nước ta đã phát triển nhanh chóng, đóng góp cho tăng trưởng cao và ổn định của toàn bộ nền kinh tế.

Bình quân giai đoạn 2010 - 2017, số doanh nghiệp thực tế hoạt động tăng 10,5%/năm, số lao động thu hút làm việc trong khu vực doanh nghiệp tăng 5,9%/năm, vốn sản xuất kinh doanh tăng 15,4%/năm, doanh thu tăng 15,6%/năm, lợi nhuận tăng 13,7%/năm và đóng góp cho ngân sách Nhà nước tăng 12,4%/năm.

Giai đoạn 2010 - 2017, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện đúng chủ trương phát triển kinh tế của Nhà nước, khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm dần cả về quy mô và tỷ lệ đóng góp. Quy mô và tỷ lệ đóng góp của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp FDI đều tăng và tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong những năm qua, cùng với chủ trương, chính sách khuyến khích mọi loại hình doanh nghiệp cùng phát triển bình đẳng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực doanh nghiệp FDI phát triển nhanh và hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, thu hút nhiều lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững. Nhờ đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước liên tục phát triển, từ chỗ chỉ chiếm tỷ lệ thấp, đến nay đã có quy mô và tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp ở hầu hết các chỉ tiêu.

Ảnh minh họa

Doanh nghiệp mới đạt mức cao kỷ lục

Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước năm 2017 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 126.859 doanh nghiệp, tăng 15,2% so với năm 2016. Như vậy, đây là năm thứ 2 nước ta cán mốc có trên 100 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới.

Có 34/63 địa phương có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 so với năm 2016 cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước. Trong đó, Bến Tre tăng 272,6%; Hà Giang tăng 55,4%; Tuyên Quang tăng 52,7%; Bắc Giang tăng 49,3%; Vĩnh Phúc tăng 45,9%; Hưng Yên tăng 45,2%; Trà Vinh tăng 39,6%; Điện Biên tăng 39,1%; Sơn La tăng 37,9%...

“Tuy các địa phương này có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới cao nhưng số lượng doanh nghiệp thành lập mới không nhiều”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay.

Có 4/63 địa phương có tốc độ thành lập doanh nghiệp mới năm 2017 giảm so với năm 2016 gồm: Kiên Giang; Bắc Kạn; Hậu Giang; Thừa Thiên - Huế. Một số địa phương có số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 nhiều nhất cả nước gồm: TP. Hồ Chí Minh; Hà Nội; Bình Dương; Đà Nẵng; Đồng Nai…

Theo lĩnh vực hoạt động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho hay, trong năm 2017 có 45,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 35,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 16,6% so với năm 2016; 16,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 9,4%.

16 nghìn doanh nghiệp xây dựng; 9,4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; 6,7 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác; 6,3 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống; 5,1 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; 3,4 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo…

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 là 1.161,3 nghìn người, giảm 8,4% so với năm 2016.

Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 là 1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2016. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2% so với năm 2016. Nếu tính cả 1.869,3 nghìn tỷ đồng của hơn 35,2 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2017 là 3.165,2 nghìn tỷ đồng.

Minh Ngọc