Xây dựng Phường Đồng Hải phát triển nhanh, mạnh và bền vững

Chính sách | 16:03:00 06/05/2020

DNHN - Ngày 10/01/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình. Theo đó, phường Đồng Hải (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) được thành lập trên cơ sở sát nhập phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình. Nhân dịp này, Văn phòng đại diện Tạp chí doanh nghiệp và Hội nhập tại Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Hải một số nội dung sau:

Ông Nguyễn Hữu Thuyết, Chủ tịch UBND phường Đồng Hải

Phường Đồng Hải vừa mới đi vào hoạt động chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi và đan xen khó khan. Ông vui lòng chia sẻ những cái được và cái khó của phường Đồng Hải hiện nay là gì?

Ngày 01/02/2020, UBND phường Đồng Hải chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị hành chính là phường Hải Đình và phường Đồng Mỹ. Được lãnh đạo tỉnh và TP Đồng Hới quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, cụ thể và kịp thời (trọng tâm là phải đạt được mục tiêu tinh giản bộ máy gắn với tinh giản cán bộ và phải đảm bảo bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý…). Sự đoàn kết trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân kể từ khi bắt đầu triển khai các quy trình thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Đảng bộ, chính quyền hai phường Đồng Mỹ và Hải Đình (cũ) đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Kết quả có trên 97% cán bộ , nhân dân hai phường đồng tình ủng hộ chủ trương hợp nhất. Đến nay, về tổ chức bộ máy, các hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở đã đi vào ổn định, đời sống kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh trật tự đảm bảo, toàn dân đoàn kết đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định hương ước của địa phương. Về khó khăn: Phường mới đi vào hoạt động, khối lượng công việc lớn, vừa phải ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy của cả hệ thống chính trị, vừa phải làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 hoàn hành đúng tiến độ, đồng thời phải hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh cả nước đang tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Hầu hết các cơ sở dịch vụ thương mại và du lịch chiếm tỷ trọng 98% kinh tế của phường, nay phải tạm ngừng hoạt động. Đây thực sự là khó khăn lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trước hết Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong toàn Đảng, toàn dân quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương trình – kế hoạch hành động, đề án phát triển kinh tế của TP Đồng Hới để vận dụng linh hoạt vào thực tế của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các thành phần kinh tế mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, danh mục đầu tư, phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ (trọng tâm là dịch vụ thương mại và dịch vụ du lịch) đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, xuất xứ của sản phẩm, cung cách thái độ phục vụ…

Để tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội nhanh hơn nữa, phường Đồng Hải cần tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp nào?

 Chủ đề của Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 của phường Đồng Hải sẽ là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với xây dựng hệ thống Chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, huy động tốt các nguồn lực đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại và Du lịch đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ vững Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, bảo vệ  môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng phường Đồng Hải phát triển nhanh, mạnh và bền vững”. Trong đó nêu rõ quyết tâm: Tập trung trí tuệ, sức mạnh mới, tâm thế mới của một phường mới hợp nhất để huy động tốt các nguồn lực đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại và du lịch đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng phường sớm đạt chuẩn văn minh Đô thị, góp phần xây dựng thành phố sớm trở thành thành phố Du lịch (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020).

 Trụ sở Đảng ủy - UBND - UBMT TQ phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

Với diện tích tự nhiên của địa bàn phường không lớn, chưa đầy 2 km2, nhưng phường hiện có 2.255 cơ sở dịch vụ, thương mại và du lịch (chiếm 98% tổng  số cơ sở sản xuất, KD và dịch vụ trên địa bàn), trong đó có 06 siêu thị ((không kể Chợ Đồng Hới và chợ Đồng Mỹ )); 221 DNTN; 58 khách sạn và 16 nhà hàng quy mô tương đối lớn, sẽ là cơ sở để phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền và định hướng  nâng cao chất lượng các dịch vụ gắn với thực hiện văn minh trong thương mại, tạo nên chuỗi dịch vụ, cung ứng hàng hóa đa dạng, phong phú, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng và công tác, đồng thời cũng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân...

Đối với ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mặc dù chỉ chiếm 2% so với tổng số cơ sở dịch vụ thương mại và du lịch trên địa bàn, quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún... Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên các cơ sở sản xuất CN, TTCN trên địa bàn chủ động tái cơ cấu đầu tư ngành nghề sản xuất phù hợp  khi hoạt động trong địa bàn khu dân cư. Mặt khác, Chính quyền tiếp tục đề xuất với cơ quan chức năng bố trí địa điểm di dời các cơ sở sản xuất CN, TTCN và cơ sở thu mua phế liệu... có yếu tố gây ô nhiễm môi trường ( tiếng ồn, khói, bụi, rác và chất thải...) và nguy cơ cháy nổ cao ra khỏi khu dân cư về tập trung tại các khu công nghiệp để các chủ doanh nghiệp chủ động đầu tư, phát triển sản xuất.

Bên cạnh những giải pháp về kinh tế, theo ông, ông thời gian tới, phường Đồng Hải cần tập trung những giải pháp nào cho công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ?

Phường Đồng Hải hiện có trên 1.000 đảng viên, muốn quy tụ, phát huy được sức mạnh của mỗi Đảng viên trong toàn Đảng bộ thì trước hết phải xây dựng cho được đội ngũ cấp ủy thực sự là cơ quan có năng lực lãnh đạo, có sức chiến đấu cao, chủ động đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để làm được điều đó, ngay từ bây giờ, phải làm tốt  công tác chuẩn bị  cho Đại hội Đảng bộ phường, trong đó cần tập trung làm tốt công tác giới thiệu nhân sự ĐH Đảng đúng quy trình 5 bước về công tác cán bộ với tinh thần dân chủ, trung thực, khách quan, minh bạch và có sự tín nhiệm cao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây là khâu quan trọng quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”  đồng thời “Phải đào tạo cán bộ phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc” với phương châm trong đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghề nghiệp là “làm việc gì học việc ấy”.

Cán bộ, công chức phường là người thường xuyên phải tiếp xúc nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn và xu thế phát triển  đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức của phường cơ sở phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và cả đạo đức lối sống để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị  ở địa phương, đơn vị được tốt hơn.

 Phường Đồng Hải mới thành lập, một thời kỳ mới đang mở ra với biết bao thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức phải vượt qua. Với truyền thống và quyết tâm của cấp ủy , truyền thống gắn với sức mạnh mới, tâm thế mới của một phường mới,  tin tưởng rằng đảng bộ và nhân dân toàn phường Đồng Hải sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính trị của địa phương. Xây dựng phường Đồng Hảiphát triển nhanh, mạnh và bền vững./.

 Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Trọng Lãnh (thực hiện)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập