Xã Ea Ô vững bước trên đường đổi mới

Kinh tế | 10:07:00 05/06/2020

DNHN - Từ một xã vùng III đầy khó khăn, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ea Ô, huyện Ea Kar đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng xã thành một vùng kinh tế trù phú so với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xã Ea Ô có tổng diện tích tự nhiên 5.558 ha, dân số có hơn 3.000 hộ, hơn 12.300 khẩu sinh sống ở 21 thôn, buôn. Đảng bộ xã có 30 chi bộ trực thuộc với 341 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Ea Ô đã xác định “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế bền vững, tiếp tục công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; hoàn thiện xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội; tạo nền tảng vững chắc để từng bước xây dựng trung tâm xã Ea Ô thành đô thị loại V”.

 Ông Võ Huy Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Ea Ô 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, từ năm 2015 đến nay, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền huyện Ea Kar, Đảng bộ xã Ea Ô đã tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền cũng như quyền làm chủ của nhân dân, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, làm cho diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi và đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Tháng 8 năm 2016, xã Ea Ô đã vinh dự đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới. Với tổng nguồn vốn đã huy động được trên 332 tỷ đồng, xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, phát triển sản xuất…trong đó vốn do nhân dân đóng góp là 116 tỷ đồng. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng của địa phương đã được nâng cấp, xây mới, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. Xã đã cứng hóa đạt chuẩn 138,4 km đường giao thông nông thôn; 5,5 km đường nội đồng, đạt tỷ lệ 84,6%; nhiều mô hình sản xuất được đưa vào thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,9%. 18/21 thôn trong xã đạt danh hiệu văn hóa. Số hộ nghèo đã giảm từ 10,9% năm 2011 xuống còn 4,6%.

 Nhà văn hóa trung tâm xã Ea Ô

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Ea Ô lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức như thời tiết diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên người và vật nuôi bùng phát; giá cả một số hàng hóa tăng... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, nhưng xã Ea Ô vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 15,9%, gấp 2,6 lần so với chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất cả nhiệm kỳ đạt hơn 3.337 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế của xã đã có sự chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 80,5% xuống còn 41,4%. Ngành Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp và Xây dựng tăng từ 6% lên 8,1%. Dịch vụ Thương mại và thu nhập khác tăng từ 13,5% lên 50,2%. Thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt 38,8 triệu đồng, vượt 53,9% so với chỉ tiêu đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI đề ra và vượt 49,2% so với năm 2015.

 Mô hình cây ăn trái đang phát triển mạnh ở xã Ea Ô

Cũng trong 5 năm qua, xã Ea Ô đã huy động được gần 152 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó nhân dân đóng góp 71,2 tỷ đồng, tự nguyện hiến 2.000 m2 đất và hàng nghìn ngày công để xây dựng các công trình như: Nhà văn hóa thôn 5b; thôn 11; nâng cấp rải nhựa 1,5 km đường trung tâm xã; bê tông hóa 43,3 km đường nông thôn; xây dựng 9.000 m2 vỉa hè khu vực trung tâm thôn 8, thôn 12; xây dựng nhà bia ghi danh liệt sỹ, nhà làm việc UBND xã v.v... Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã cũng đã có sự phát triển khá, với tốc độ tăng trưởng 9,2%/năm. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi luôn được quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp - Xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 14,9%. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 17 doanh nghiệp tư nhân; 01 doanh nghiệp Nhà nước; 3 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác xã sản xuất, chăn nuôi, phần lớn đều sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Thu ngân sách hàng năm của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bình quân mỗi năm tăng 20,8%. Số hộ nghèo trong xã chỉ còn 5,6%.

 Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao Bằng Công nhận xã nông thôn mới cho đại diện xã Ea Ô, huyện Ea Kar (bên phải) và đại diện xã Ea KPam, huyện Cư Mgar (bên trái) tháng 8 năm 2016.

Về văn hóa - xã hội, đến nay xã Ea Ô đã có 4/6 trường đạt chuẩn cấp quốc gia, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn 100%. Cơ sở vật chất trường, lớp cơ bản đã được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu dạy và học. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, xã đã có 19/21 thôn và 8 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ gia đình trong xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa đã tăng từ 80% năm 2015 lên 83% vào cuối năm 2019.

Theo ông Võ Huy Khôi, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Ô, mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, xã sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được giữ vững; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; hệ thống chính trị vững mạnh; đưa vùng nông thôn phát triển nhanh, bền vững trở thành “vùng quê đáng sống”.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Ea Ô sẽ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có phẩm chất tốt và đủ trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là điều kiện tiên quyết để xã Ea Ô đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào thực tiễn. Tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ea Ô sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII đề ra, xây dựng xã Ea Ô ngày càng phát triển, vững bước trên đường đổi mới./.  

Nguyễn Hiếu

                                                                                        

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập