Kịp thời giải đáp thắc mắc về BHXH, BHYT, BHTN

Vấn đề | 16:39:00 17/10/2019

DNHN - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành BHXH - trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 08/08/2013 ban hành Quy định về Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam, Quyết định 875/QĐ-BHXH ngày 08/08/2013 ban hành Hệ thống Tài liệu Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan BHXH Việt Nam và các văn bản liên quan của Ngành, BHXH Việt Nam ra Công văn số 3723/BHXH-VP ngày 04/10/2019 về thời hạn xử lý văn bản.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thời hạn xử lý văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đối với một số loại văn bản chưa được quy định về thời hạn giải quyết tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản đến không ghi thời hạn giải quyết.

Thời hạn xử lý văn bản

Được tính từ thời điểm văn bản được gửi trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam đến đơn vị trực thuộc; BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh), BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (BHXH huyện), cụ thể:

Đối với văn bản tham gia ý kiến: Tham gia các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, không quá 02 ngày làm việc;  tham gia các nội dung cần có sự phối hợp của các đơn vị liên quan, không quá 05 ngày làm việc.

Đối với văn bản trả lời, giải đáp kiến nghị của cơ quan, đơn vị, người dân: Văn bản nội dung cần trả lời, giải đáp đã được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn, không quá 02 ngày làm việc; văn bản nội dung cần trả lời, giải đáp chưa được quy định rõ trong các văn bản hướng dẫn, cần xin ý kiến của các đơn vị liên quan, không quá 05 ngày làm việc.

Đối với văn bản tổng hợp, cung cấp số liệu báo cáo: Thuộc loại số liệu theo dõi thường xuyên của đơn vị, không quá 01 ngày làm việc; số liệu cần tống hợp, phân tích qua nhiều giai đoạn, không quá 03 ngày làm việc; số liệu phải tổng hợp từ các đơn vị liên quan, không quá 05 ngày làm việc.

Các văn bản liên quan đến rà soát, thấm định, phê duyệt hồ sơ: Văn bản rà soát, đối chiếu thông tin, số liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công, không quá 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ); văn bản thẩm định, phê duyệt hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết công việc và hồ sơ tổ chức, cán bộ), không quá 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ).

( Ảnh minh họa)

Các loại văn bản khác: Đối với các loại văn bản trong quá trình xử lý, giải quyết phát sinh những vướng mắc liên quan đến nhiều đơn vị hoặc cần phái xin ý kiến, thống nhất của các Bộ, ngành liên quan, đơn vị chủ trì đề xuất về thời hạn xử lý, trình lãnh đạo Ngành hoặc lãnh đạo BHXH tỉnh, huyện quyết định. Nhưng đến thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, văn bản), đơn vị chủ trì phải thông tin để cá nhân, tổ chức gửi văn bản biết.

Tổ chức thực hiện

Văn phòng BHXH Việt Nam; Văn phòng BHXH tỉnh; bộ phận làm công tác văn phòng thuộc BHXH huyện, khi xử lý, chuyển văn bản đến cho các đơn vị, phòng, bộ phận trực thuộc giải quyết, phải cập nhật thời hạn xử lý của từng loại văn bản theo thời hạn quy định, theo dõi việc chấp hành thời hạn xử lý văn bản làm căn cứ đánh giá đơn vị và người đứng đầu có liên quan.

Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm bổ sung danh mục và thời hạn xử lý các loại văn bản theo hướng dẫn tại Công văn này trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH huyện căn cứ thời hạn nêu trên chỉ đạo các phòng, bộ phận trực thuộc thực hiện theo đúng quy định.

T.A

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập