Vĩnh Phúc: Tiếp tục thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

14:49 03/11/2021

Hoạt động thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, việc thu hút dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao, đáp ứng đúng tiêu chí doanh nghiệp CNC vào tỉnh rất khó khăn. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao. 

  Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc và KCCI.

Theo số liệu của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến hết tháng 9/2021, tổng số dự án đầu tư thuộc nhóm ngành nghề điện tử đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt gần 200 dự án, chiếm 60% tổng số dự án công nghệp đầu tư trong các khu công nghiệp. Giai đoạn 2011-2020, thu hút các dự án công nghệ cao còn nhiều hạn chế. Toàn tỉnh hiện có 5 doanh nghiệp FDI được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Để hỗ trợ các nhà đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, như: Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 56 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ cho các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 47 của UBND tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo đánh giá của các ngành chức năng, mặc dù tỉnh đã ban hành một số chính sách ưu đãi đặc thù nhằm ưu tiên thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhưng thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao lại chưa đạt như kỳ vọng.

Nhằm “Ưu tiên thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước”, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư theo hướng “thu hút có chọn lọc”, “thu hút chủ động”, “thu hút dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường”. Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ giá thuê hạ tầng khu công nghiệp; hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao nhằm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính cho sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tạo đòn bẩy, sự lan tỏa để thu hút nhà đầu tư quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư dự án sản xuất thuộc lĩnh vực này.

 D.T