Vĩnh Phúc: Tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

DNHN - Ngày 6/12/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tình hình vi phạm lấn chiếm đất đai phát sinh mới tại các huyện, thành phố; dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. 

  Hội nghị  báo cáo kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tình hình vi phạm lấn chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm về đất đai, hoàn thiện quy trình chuẩn về công tác thu hồi đất để các đia phương căn cứ vào đó triển khai thực hiện; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ dữ liệu đất đai bảo đảm an toàn, hiệu quả. Công an tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình, không để xảy ra điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; rà soát các dự án còn khó khăn vướng mắc và tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với các dự án đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong sản xuất làng nghề; xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm trực tuyến, phát triển thương hiệu có chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa; tăng cường đào tạo nghề cho lao động tại các địa phương có làng nghề truyền thống; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm nghề, làng nghề theo chương trình OCOP của tỉnh gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

 PV

Tin liên quan