Việt Nam bổ sung quy định áp thuế tiêu thụ đặc biệt với Myanmar và Philippines

21:46 03/12/2023

Nghị định mới giúp điều chỉnh thời gian áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các đối tác trong khuôn khổ của Hiệp định RCEP.

Nghị định số 84/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành để sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, nhằm thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giai đoạn 2022-2027.

Trước đó, vào ngày 15/11/2020, Hiệp định RCEP đã được ký kết bởi các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các đối tác, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, và New Zealand. Sau đó, vào ngày 6/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP phê duyệt Hiệp định RCEP.

Việt Nam bổ sung quy định áp thuế tiêu thụ đặc biệt với Myanmar và Philippines
Việt Nam bổ sung quy định áp thuế tiêu thụ đặc biệt với Myanmar và Philippines.

Nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam theo Hiệp định RCEP, vào ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2022-2027. Nghị định này áp dụng đối với các nước ASEAN và các đối tác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, và New Zealand. Tính đến thời điểm ban hành, Hiệp định RCEP đã có hiệu lực đối với Myanmar và Philippines.

Tuy nhiên, để điều chỉnh quy định cho Myanmar và Philippines, Chính phủ quyết định ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP. Theo đó, nghị định này bổ sung các điều chỉnh về thời gian áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với Cộng hòa Liên bang Myanmar và Cộng hòa Philippines, từ ngày 4/3/2022 đến ngày 31/12/2022 đối với Myanmar, và từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Myanmar; từ ngày 2/6/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Philippines.

PV (t/h)