Tỉnh BR-VT: Thực hiện hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

14:37 26/09/2023

Vừa qua, UBND tỉnh BR-VT đã họp về việc bố trí nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm.

Tại cuộc họp, Sở KH-ĐT đã báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện cho 85 dự án chưa tất toán của TX.Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc, với tổng số vốn gần 44 tỷ đồng. Đồng thời, Sở KH-ĐT cũng kiến nghị các địa phương nộp trả nguồn vốn chưa giải ngân gần 160 tỷ đồng về ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh BR-VT đã họp về việc bố trí nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm
UBND tỉnh BR-VT đã họp về việc bố trí nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh BRVT Nguyễn Văn Thọ đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các dự án cần kéo dài thời gian bố trí vốn và không thể triển khai. Ông Nguyễn Văn Thọ cũng nhấn mạnh, việc quản lý và giải ngân vốn đầu tư công phải nghiêm túc và hiệu quả, chỉ khi làm tốt mới được phân bổ vốn tiếp theo.

Theo Sở KH-ĐT, năm 2022, vốn ngân sách tỉnh bố trí gần 1.298 tỷ đồng chuyển cho ngân sách huyện thực hiện 4 chương trình, đề án gồm: chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025; đầu tư hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức; kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho 3 xã tại huyện Xuyên Mộc. Kết quả, nguồn vốn giải ngân được gần 1.094 tỷ đồng...

Từ đề xuất trên, Sở KH-ĐT đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện bố trí vốn, để các chủ đầu tư có đủ vốn tất toán dự án trong năm 2023, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu, Sở KH-ĐT, địa phương liên quan làm rõ nguyên nhân các dự án cần kéo dài thời gian bố trí vốn và tìm phương án phù hợp với quy định pháp luật. Còn nguồn vốn chưa bố trí, ông Nguyễn Văn Thọ cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân các dự án không thể triển khai và trách nhiệm tổ chức, cá nhân. Nếu do nguyên nhân khách quan cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục chấm dứt đầu tư.

Để tăng tốc đầu tư công trong những tháng cuối năm 2023, thành phố Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và phù hợp. Các cơ quan chức năng được yêu cầu tập trung rà soát và tăng tốc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với những dự án trọng điểm và sự nghiệp. Đồng thời, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công và hỗ trợ các phường xã trong việc xem xét nguồn gốc đất, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai và hỗ trợ tái định cư cho các hộ cá nhân tổ chức có đất bị thu hồi. Các cán bộ đảng viên cũng được vận động gương mẫu chấp hành chủ trương thu hồi đất để tạo sức lan tỏa.

Thành phố Vũng Tàu hy vọng với những nỗ lực này, sẽ hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của thành phố.

Quang Duy – Vân Nguyễn