Thông tin mới nhất đáng chú ý về đại lý làm thủ tục hải quan

DNHN - 04 doanh nghiệp mới đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 114 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh bị tạm dừng hoạt động Đại lý làm thủ tục hải quan; thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan...

Đây là những thông tin mới nhất liên quan đến ngành kinh doanh Đại lý làm thủ tục hải quan vừa được Tổng cục Hải quan công bố.

Thủ tục hải quan (tiếng Anh – CUSTOMS PROCEDURES) là các thủ tục cần thiết đảm bảo hàng hóa cũng như phương tiện vận tải được xuất khẩu hoặc nhập khẩu qua biên giới quốc gia
Thủ tục hải quan (tiếng Anh – CUSTOMS PROCEDURES) là các thủ tục cần thiết đảm bảo hàng hóa cũng như phương tiện vận tải được xuất khẩu hoặc nhập khẩu qua biên giới quốc gia (Ảnh: minh họa)

Cụ thể, Tổng cục Hải quan mới đây đã ban hành các quyết định công nhận 04 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo đó, 04 doanh nghiệp được công nhận gồm: Công ty TNHH GK Logistics Việt Nam, địa chỉ tại Hà Nội; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đường Việt, địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sơn Việt, địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Tốc Hành Phương Đông, địa chỉ tại Hà Nội.

Theo các quyết định của Tổng cục Hải quan, các công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Trong một diễn biến khác, Tổng cục Hải quan đã quyết định tạm dừng hoạt động Đại lý làm thủ tục hải quan đối với 114 Đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn tạm dừng tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định này. Các đại lý bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các lý do như: không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp, mã số nhân viên hết thời hạn sử dụng.

Quy trình làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu
Quy trình làm thủ tục hải quan xuất - nhập khẩu.

Cụ thể, theo Quyết định 328/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Tổng cục Hải quan, các đại lý bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Liên quan đến việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã công bố quyết định thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Cụ thể, tại Quyết định 327/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc 123 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Theo Tổng cục Hải quan, việc thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trên là do các mã số đã hết thời hạn sử dụng.

Cũng liên quan đến hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã quyết định tại dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan tối đa 6 tháng đối với 114 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Các đại lý bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các lý do như: không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp, mã số nhân viên hết thời hạn sử dụng. Các đại lý bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Hà An (T/h)

Tin liên quan