Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II, III sẽ tiếp tục trầm lắng?

23:55 25/04/2022

Theo VnDirect, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể trầm lắng trong một, hai quý tới do thị trường đang chờ đợi những thay đổi về mặt chính sách, pháp lý được cơ quan quản lý nhà nước ban hành trong thời gian tới.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong Q1/2022 đạt mức 45.374 tỷ đồng, giảm 84,9% so với quý trước dù vẫn tăng mạnh 48,3% so với cùng kỳ. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm 87%, phát hành ra công chúng chiếm 13% tổng khối lượng phát hành. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 102,6%.

Trong đó, có 40 doanh nghiệp phát hành tổng cộng 39.478 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng 67,2% so với cùng kỳ, giảm 86,0% so với quý trước. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý bao gồm: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tường Khải (5.980 tỷ đồng), Công ty CP Xây dựng Minh Trường Phú (5.900 tỷ đồng), NH TMCP Quốc tế Việt Nam (3.948 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (3.390 tỷ đồng), Hưng Thịnh Investment 2.000 tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II, III sẽ tiếp tục trầm lắng?
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý II, III sẽ tiếp tục trầm lắng?

Có 5.896 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra công chúng, giảm 15,7% so với cùng kỳ và giảm 68,8% so với quý trước. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2.209 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (1.695 tỷ đồng).

Khối lượng phát hành trái phiếu riêng lẻ có xu hướng giảm dần qua các tháng trong quý I/2022, với giá trị tháng 1 là 27.115 tỷ đồng, tháng 2 là 8.193 tỷ đồng, tháng 3 là 4.170 tỷ đồng. Điều này trái ngược với diễn biến trong quýI/2021 khi giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xu hướng tăng dần qua các tháng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thông tư 16/2021/TTNHNN có hiệu lực kể từ 15/01/2022, áp dụng các quy định chặt chẽ hơn dành cho các Tổ chức tín dụng trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp, cũng như nâng cao chất lượng của doanh nghiệp phát hành.

Chính phủ đã có những động thái chấn chỉnh hoạt động của thị trường Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 3. Những hành động cụ thể gần đây là những nỗ lực cần thiết của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đưa thị trường hoạt động lành mạnh, quy củ hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện số 304 ngày 7/4/2021 nhằm chấn chỉnh và ổn định hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐCP nhằm lấp các lỗ hổng chính sách và đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, theo VnDirect, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể trầm lắng trong một, hai quý tới do thị trường đang chờ đợi những thay đổi về mặt chính sách, pháp lý được cơ quan quản lý nhà nước ban hành trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp phát hành, tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, nhà đầu tư tổ chức (Ngân hàng, công ty bảo hiểm) cũng cần thời gian để thích ứng với những thay đổi mới về mặt chính sách, pháp lý khi các Thông tư, Nghị định mới đi vào hiệu lực. Nhà đầu tư cá nhân cần thêm thời gian để ổn định tâm lý, suy xét và đánh giá tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

PV