Thành phố Hà Nội với kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021

17:31 13/03/2021

Vừa qua UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ các mục tiêu, trong đó hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vừng để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thức đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững được triển khai đồng bộ,đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố. 

Hà nội với định hướng thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ảnh: Internet
Hà nội với định hướng thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ảnh: Internet.

Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khẩu từ khải thác tài nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ, chú trọng sửa chữa bảo dưỡng và duy trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm: coi trọng đổi mới sáng tạo,ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm cải thiện, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thân thiện môi trường.

Nâng cao nhận thức tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững (từ sản xuất, lưu thông phân phối, tiêu dùng tái chế, tái sử dụng) huy động sự tham giá đóng góp của mọi thành phần trong xã hội trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

Phấn đấu đến hết năm 2021 Thành phố Hà Nội đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 70%; 80% các khu, cụm công nghiệp và 50% các làng nghề dược phổ biến nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy, chuyển đổi sự dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần khó phân hủy. Xây dựng thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững, khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị trung tâm thương mại. khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo.

 Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố triển khai các nhóm nhiệm vụ: Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng tài liệu phổ biến chính sách pháp luật, các mô hình, thực hành tốt về sản xuất tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố. Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm, đánh giá hiện trạng mạng lưới liên kết giữa các nhà cung cấp nguyện nhiên liệu, nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng đối với xác nhóm ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững, xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường. 

Đồng thời, giao trách nhiệm cho từng sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Công thương chủ trì thực hiện kế hoạch bảo đảm đạt mục tiêu, kết quả đề ra, không trùng chéo; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện theo quy định. Cùng với đó, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ cho các doanh, nghiệp sản xuất sản phẩm,triển khai hiệu quả công tác chương trình liên kết công nghiệp, phân phối thương mại và tiêu dùng bền vững giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước.

UBND thành phố cũng giao Sở Công thương phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Minh Hải

Tags:

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?