Thành lập Hội đồng Hợp tác doanh nghiệp ứng phó dịch bệnh Covid-19

DNHN - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó Covid-19 nhằm kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương và quốc tế để cùng hợp sức ứng phó với đại dịch Covid-19.

 Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19.

Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó Covid-19 hướng tới mục tiêu hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra; đồng thời, duy trì hoạt động vận hành của doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp, người lao động và các hoạt động kinh tế; đồng thời góp sức vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của cả nước.

Đây được xem là địa chỉ để doanh nghiệp kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Hội đồng được thành lập nhằm nắm bắt tình hình và kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh, các khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp; nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp ứng phó Covid-19 với Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Hội đồng cũng tạo cầu nối cho các doanh nghiệp hợp tác cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, biện pháp ứng phó với các tác động từ dịch bệnh Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì thị trường. 

  Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó Covid-19 được thành lập nhằm nắm bắt tình hình và kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh, các khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Ngoài nhiệm vụ thông tin, phổ biến, hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt những quy định mới của Nhà nước, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động liên quan đến đến dịch Covid-19, Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó Covid-19 còn tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai các chính sách trong thực tế tại các địa phương, các ngành.

Được biết, ngay trong tuần tới, Hội đồng sẽ cho ra mắt nền tảng tương tác trực tuyến (Workplace) hoạt động 24/7 để các doanh nghiệp có thể kịp thời phản ánh các vấn đề, khó khăn gặp phải và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương.

PV

Bài liên quan