Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 cho 17 vị đại biểu Quốc hội và 143 vị đại biểu HĐND tỉnh

DNHN - Ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghi Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Quang cảnh hội nghị Hiệp thương lần thứ 3
Quang cảnh hội nghị Hiệp thương lần thứ 3.

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi làm việc, nơi cư trú và kết quả xác minh, trả lời những vấn đề cử tri nêu đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; trình bày Tờ trình số 88 và Tờ trình số 89 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tại hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và các quy định của pháp luật, căn cứ biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất lựa chọ, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội là 17 vị và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 143 vị với 100% đại biểu tham dự biểu quyết.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa mong muốn, trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự phối hợp của các ban, ngành có liên quan và Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cư tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên trong danh sách chính thức được Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy Ban bầu cử tỉnh niêm yết và công bố đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo khách quan ,dân chủ, đúng thời gian quy định của pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử trong Nhân dân, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Tích cực tham gia cuộc bầu cử để đảm bảo an toàn,dân chủ đúng quy định của pháp luật, lựa chọn ra những người xứng đáng tham gia và cơ quan quyền lực ở TW và của tỉnh Thanh Hóa.

Quang Thắng

Tin liên quan