Thanh Hóa: Sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

09:49 09/03/2022

Cùng với cộng đồng doanh nghiệp nói chung, hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang bước vào giai đoạn thích ứng linh hoạt để khôi phục sản xuất. Song, phần lớn DNNVV vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, nhất là những doanh nghiệp tuổi đời còn trẻ. Chính vì vậy, các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ sẽ là động lực giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, từng bước gia nhập lại thị trường để khôi phục sản xuất.

Các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ sẽ là động lực giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, từng bước gia nhập lại thị trường để khôi phục sản xuất.

Các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ sẽ là động lực giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, từng bước gia nhập lại thị trường để khôi phục sản xuất.

Năm 2021, cả nước có hàng trăm nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, cao hơn cùng kỳ và tương đương số doanh nghiệp thành lập mới. Tại Thanh Hóa, trong năm 2021, bên cạnh hơn 3.700 doanh nghiệp thành lập mới và 1.166 doanh nghiệp hoạt động trở lại, thì cũng có tới 336 doanh nghiệp giải thể và 1.505 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Hai tháng đầu năm nay, mặc dù tỷ lệ giảm nhưng toàn tỉnh vẫn ghi nhận 392 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Hiện nay, để vực dậy đối tượng các DNNVV - đối tượng chiếm tới 90% tổng số doanh nghiệp tham gia sản xuất trên thị trường, Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV. Cùng với việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ DNNVV vào thời điểm thích hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện luật; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV. Chính phủ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; bảo đảm đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai trên thực tế.

Để hỗ trợ các DNNVV phù hợp theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 17780/UBND-THKH ngày 10-11-2021 về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV gắn với Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 và chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, bên cạnh các giải pháp tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, hàng năm, ngân sách tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển cho đối tượng doanh nghiệp này.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách về sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu... theo hướng thông thoáng, thủ tục đơn giản, dễ thực hiện. Đồng thời, chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh danh. Có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng, đa dạng thị trường, tìm kiếm các đối tác mới, ngành hàng mới; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của thiên tai, dịch bệnh.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Đơn vị hiện đang xây dựng dự thảo trình HĐND tỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Trong đó, có các chính sách về hỗ trợ thông tin, công nghệ, tư vấn và phát triển nhân lực, hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và được hưởng các chính sách ưu đãi tín dụng khi có các dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí... Hy vọng rằng, các chính sách, cơ chế được xây dựng sẽ sớm được đi vào thực tiễn, khả thi trong áp dụng, phát huy hiệu quả, tạo động lực cho các doanh nghiệp nói chung và đối tượng DNNVV vượt khó, ổn định sản xuất.

Hiền Minh