Tăng cường thanh, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất

21:40 23/11/2023

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, nhất là xác định giá đất, quản lý, sử dụng đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Tiếp tục đầu tư công sức, phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn từ thực tế và đồng bộ với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, nhất là xác định giá đất, quản lý, sử dụng đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất cho các dự án bất động sản, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, xử lý lòng vòng làm chậm trễ và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tăng cường thanh, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất
Tăng cường thanh, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất. Xem xét, quyết định giá đất theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng... ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Cùng với đó, đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả, phù hợp, đồng bộ, hiện đại. Công bố công khai Danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường.

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 4 phương pháp định giá đất gồm: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Mặc dù được đánh giá là đã khá tiệm cận thông lệ quốc tế, tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến khái niệm, nội hàm về các phương pháp định giá đất, xem xét bổ sung qui định nguyên tắc đối với trường hợp phải kết hợp 2 - 3 phương pháp định giá đất khác nhau… vẫn khiến không ít chuyên gia đặt dấu chấm hỏi.

Nhiều ý kiến cho rằng, không nên quy định chi tiết các phương pháp định giá đất vào Luật do đặc điểm phức tạp của các phương pháp định giá đất. Bởi lẽ, kỹ thuật định giá đất thuộc chuyên môn sâu, có rất nhiều yếu tố, trường hợp xảy ra, phù hợp với hướng dẫn cấp ngành hơn đưa vào Luật. Hơn nữa, mặc dù Luật Đất đai đã qua 2 lần sửa đổi lớn, trải qua 20 năm áp dụng các phương pháp định giá đất, nhưng đến nay vẫn bộc lộ nhiều vấn đề khó giải quyết.

P.V (t/h)