Sau 15 năm mở rộng địa giới, xuất nhập khẩu của Hà Nội tăng gấp đôi

15:44 13/12/2023

Tới nay, Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về doanh thu công nghiệp ICT, đạt khoảng 320.000 tỷ đồng. Hà Nội có gần 8.500 doanh nghiệp công nghệ thông tin và chiếm đến 2/5 khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung của cả nước.

Sau 15 năm thực hiện chính sách mở rộng địa giới hành chính đến hết năm 2022, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế và công nghiệp.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Hà Nội đã đạt hơn 58 tỷ USD, gấp 1,93 lần so với năm 2008, cho thấy sự phồn thịnh và sức mạnh của nền kinh tế thành phố. Lạm phát được kiểm soát tốt, với chỉ số giá tiêu dùng giảm từ mức 18% năm 2011 xuống còn 3,4% năm 2022. Điều này đã đóng góp quan trọng vào việc ổn định tình hình kinh tế vĩ mô của cả nước.

Sau 15 năm mở rộng địa giới, xuất nhập khẩu của Hà Nội tăng gấp đôi
Sau 15 năm mở rộng địa giới, xuất nhập khẩu của Hà Nội tăng gấp đôi.

Trong giai đoạn 2011 - 2022, ngành công nghiệp và xây dựng của Hà Nội đã tăng trưởng bình quân 8,19% mỗi năm, cao hơn so với bình quân chung là 6,67%. Sự cơ cấu lại tích cực trong ngành công nghiệp đã thúc đẩy tăng trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến, chế tạo và phát triển công nghệ cao.

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội cũng đã có bước phát triển đáng kể. Thành phố hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, thu hút hàng chục nghìn lao động. Trong số này, có 313 làng đã được công nhận là làng nghề và làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, Hà Nội đặt sự chú trọng lớn vào phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số. Thành phố đã dẫn đầu cả nước về doanh thu công nghiệp ICT, đạt khoảng 320.000 tỷ đồng. Hà Nội có gần 8.500 doanh nghiệp công nghệ thông tin và chiếm đến 2/5 khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung của cả nước. Điều này làm nổi bật vai trò quan trọng của Hà Nội trong ngành công nghiệp công nghệ và đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

P.V (t/h)