Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói tín dụng bằng 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại

15:04 20/04/2021

SMEDF là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ được vay vốn với mức lãi suất bằng 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói tín dụng bằng 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói tín dụng bằng 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại. 

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và tham gia chuỗi giá trị sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay từ SMEDF với lãi suất 2,16%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và 4,0%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn. 

Việc giải ngân vốn được thực hiện gián tiếp dựa trên hợp đồng khung cho vay gián tiếp được Quỹ ký kết với các Ngân hàng BIDV, MB, SHB, HDBank và Bắc Á Bank. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ có thể nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại các điểm giao dịch của các ngân hàng trên. 

Đối với hình thức cho vay trực tiếp Quỹ dự kiến triển khai trong năm 2021, Quỹ sẽ có thông báo cụ thể sau.

Tính tới thời điểm này, vốn SMEDF phân bổ đến các ngân hàng cũng như số tiền giải ngân không quá lớn so với quy mô dư nợ cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa của mỗi ngân hàng. Nhưng điều quan trọng, sự hợp tác này giúp ngân hàng tìm được khách hàng tốt, kịp thời đưa vốn vay với lãi suất thấp đến cho doanh nghiệp. Ðây được xác định là "vốn mồi" để thu hút các nguồn lực trong nước và nước ngoài đến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đang còn yếu và thiếu vốn. Việc hợp tác cho vay gián tiếp qua các ngân hàng là bước đi kịp thời và cụ thể của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cũng như SMEDF để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Để biết thêm chi tiết, doanh nghiệp có thể liên lạc qua số hotline: 086.797.0880; 024 37957897/024 37957855 (số máy lẻ 369) hoặc email: smedf@mpi.gov.vn để được chuyên viên SMEDF, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ và tư vấn.

PV