Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

15:22 16/08/2023

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ ngày 15/8.

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Cảnh Toàn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Được biết, ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, quê quán Nghệ An, chuyên viên cao cấp, trình độ Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Toàn là Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trước đó, trong quá trình công tác, ông Toàn đã kinh qua các chức vụ và vị trí công tác tại một số Vụ tham mưu của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước trước khi được điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ được giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tập trung vào 02 mảng công tác lớn về: quản lý dòng vốn và quản lý nhân sự tại doanh nghiệp nhà nước.

Hiện Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh và các phó Chủ tịch là ông Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Ngọc Cảnh, Đỗ Sỹ Huy và ông Nguyễn Cảnh Toàn.

PV (Tổng hợp)