Kiên Giang: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương, khu công nghiệp và các trường Cao đẳng

DNHN - Vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu công nghiệp và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo tình hình quản lý công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp và kế hoạch, phương án cách ly khi có ca nhiễm bệnh; các trường Cao đẳng báo cáo, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá và nơi học tập của người lao động và sinh viên.
    
Sở Y tế báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất thiết lập khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa cũ. Tình hình các khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại các huyện, thành phố phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo, đánh giá tình hình quản lý bệnh nhân và người thân đến nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Qua nghe báo cáo và trao đổi tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung chỉ đạo Ban Quan lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra lại các khu công nghiệp để đảm bảo vệ sinh và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cvoid-19 tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, phải xây dựng phương án cách ly, có biện pháp quản lý các chuyên gia tại nơi làm việc, nơi ở, đặc biệt chú ý phát huy tính tự giác của công nhân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các trường Cao đẳng tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá và nơi học tập cho đến khu kết thúc năm học.

Trần Hà

Tin liên quan