Không điều chỉnh thuế chống bán phá giá với thép hợp kim nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc

17:29 05/05/2022

Bộ Công Thương quyết định giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ 2 thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc.

Ngày 5/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định 843/QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Theo Bộ Công Thương, do không có bên liên quan nào đề nghị rà soát định kỳ, nên Bộ quyết định giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ 2 thị trường này. 

Không điều chỉnh thuế chống bán phá giá với thép hợp kim nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc
Không điều chỉnh thuế chống bán phá giá với thép hợp kim nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 1 năm kể từ ngày có Quyết định 843, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.

Trước đó, tháng 8/2018, Cục Phòng vệ Thương mại tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Trung Quốc, Hàn Quốc. Đến ttháng 10/2018, Bộ Công Thương đã quyết định khởi xướng điều tra vụ việc này.

Tháng 6/2019 ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời, tháng 10/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Trung Quốc, Hàn Quốc (vụ việc AD04).

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là 5 năm kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức có hiệu lực (trừ trường hợp được thay đổi theo Quyết định khác của Bộ Công Thương căn cứ trên kết quả rà soát việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại).

PV