Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

DNHN - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ vào thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông quy định về phòng, chống dịch bênh động vật thủy sản/; văn bản số 7262/BNN-TCTS ngày 20/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kinh phí quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Nhằm phát hiện sớm cảnh báo kịp thời về chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản từ đó khuyến cáo, hướng dẫn cho các cơ sở nuôi thủy sản các biện pháp xử lý, kiểm soát môi trường nước, phòng bệnh cho thủy sản nuôi đạt hiệu quả cao, là cơ sở phụ vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố. Nâng cao năng lực, chuyên môn cho cán bộ, người nuôi thủy sản về công tác quan trắc, cảnh báo và xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. 

Về quan trắc môi trường tập trung tại các vùng nuôi tập trung, trọng điểm, tại những nơi thường xảy ra dịch bệnh hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ảnh: Internet
Quan trắc môi trường tập trung tại các vùng nuôi tập trung, trọng điểm, tại những nơi thường xảy ra dịch bệnh hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ảnh: Internet.

Về quan trắc môi trường tập trung tại các vùng nuôi tập trung, trọng điểm, tại những nơi thường xảy ra dịch bệnh hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường; vùng nuôi có diện tích từ 10ha trở lên đối với nuôi thâm canh và bán thâm canh, từ 200 ha trở lên đối với các vùng nuôi khác. Quan trắc, cảnh báo môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hệ thống nhằm phát hiện những yếu tố có nguy cơ tác động xấu đến môi trường nuôi trồng thủy sản làm căn cứ quản lý, chỉ đạo sản xuất, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do môi trường gây ra để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, hiệu quả.

Kế hoạch bao gồm nhiều nội dung, trong đó, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản: Đối tượng được tập huấn, hội thảo gồm: người nuôi thủy sản, cán bộ thú y, thủy sản cấp xã. Nội dung tập huấn, hội thảo: Các thông số cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. Các biện pháp quản lý, kiểm soát chất lượng nước trong ao nuôi, bể nuôi thủy sản, các biện pháp xử lý khi môi trường nước nuôi thủy sản bị ô nhiễm. Hướng dẫn trong công tác sử dụng các test nhanh về môi trường nước, máy đo môi trường... Thời gian thực hiện: vào mùa vụ sản xuất chính hoặc vào thời điểm giao mùa, thời điểm xảy ra dịch bệnh. Tổng số lớp tập huấn, hội thảo dự kiến 50 lớp (50 người/lớp).
Đối với công tác quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, tập trung tại các vùng nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực của thành phố như: cá chép, trắm cỏ, rô phi và các đối tượng có giá trị khác. Địa điểm quan trắc đảm bảo ổn định, đại diện cho thủy vực nơi cần quan trắc, trên địa bàn các huyện: Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ba Vì, Thanh Oai, Quốc Oai, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín và các vùng nuôi thủy sản khác có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Kết quả quan trắc được Sở NN&PTNT cập nhật, xử lý và thông báo, hướng dẫn đến UBND các huyện có điểm quan trắc môi trường và được cảnh báo kịp thời đến người nuôi bằng nhiều hình thức khác nhau: Trên phương tiện thông tin truyền thanh, mạng lưới thú y viên của địa phương... Sở NN&PTNT sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu về quan trắc, cảnh báo môi trường cho các vùng nuôi trồng thủy sản được giám sát theo quy định.

Minh Hải

Tin liên quan