Hoàng Anh Gia Lai muốn bán 80 triệu cổ phiếu HNG

DNHN - Nếu giao dịch thành công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm sở hữu tại HNG từ 330,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,78% xuống còn 250,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,57%.

Mới đây, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đã đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE). Theo lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai, việc bán cổ phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức bán thỏa thuận cho đối tác chiến lược. Nếu giao dịch thành công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm sở hữu tại HNG từ 330,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,78% xuống còn 250,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,57%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/3 đến ngày 20/4/2021. 

Hoàng Anh Gia Lai muốn bán 80 triệu cổ phiếu HNG
Hoàng Anh Gia Lai muốn bán 80 triệu cổ phiếu HNG. 

Trước đó, từ ngày 5/2 đến ngày 2/3, Hoàng Anh Gia Lai đã bán thành công 75 triệu cổ phiếu HNG. Giao dịch thỏa thuận của HAG được thực hiện ở vùng giá trung bình là 11.000 đồng/cổ phiếu, như vậy HAG đã thu về khoảng 825 tỷ đồng sau giao dịch này. Mục đích của việc giao dịch trên nhằm cơ cấu các khoản nợ tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bán gần 22 triệu cổ phiếu HAG với tổng giá trị gần 96 tỷ đồng.

Về khoản lỗ hơn 5.000 tỷ trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ trong khi kết quả kinh doanh trong năm 2020, Hoàng Anh Gia Lai đã có giải trình về việc điều chỉnh hồi tố báo cáo đã kiểm toán năm 2018 và 2019. Theo thuyết minh, công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng đẩy về năm 2019.

Lý do của việc thực hiện trích lập dự phòng trên xuất phát từ tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Trong các năm trước đây, Ban Tổng Giám đốc đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu là khá cao. Thế nhưng năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát làm cho các thông tin về rủi ro của thị trường nông sản và ngành nông nghiệp được biểu hiện rõ ràng hơn. Bởi vậy, Ban Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai nhận thấy xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất. Từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán của Công ty năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng nhằm giúp cho BCTC năm 2020 không tiếp tục bị ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo lãnh đạo HAGL, trong tương lai, khi các dự án và tài sản làm cơ sở đảm bảo phát triển và tăng giá trị thì các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập dần dần. Việc trích lập dự phòng này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của Báo cáo tài chính và trên cơ sở đó phục vụ tốt hơn cho việc sử dụng thông tin của các cổ đông.

 Linh Anh

Tin liên quan